Moja Prezentacja

advertisement
 Magiczne
kwadraty to liczby tak ułożone, że suma
każdej kolumny i rzędu jest równa tej samej
liczbie. Magiczne kwadraty mogą składać się z
czterech lub więcej pól. Najpopularniejsze mają
zazwyczaj 9 lub 16 pól. Magiczne kwadraty należą
do najstarszych znanych łamigłówek. W XV wieku
zainteresowanie tymi łamigłówkami
rozpowszechniło się z Chin do Europy.
 Kwadrat magiczny z matematycznego punktu
widzenia to macierz kwadratowa, w której suma
liczb w kolumnach wierszach i obu przekątnych jest
taka sama. Taka suma jest nazywana sumą
magiczną. Kwadratów magicznych jest
nieskończenie wiele.
 Trójkąty
 Wielokątem o najmniejszej liczbie boków jest trójkąt, czyli płaszczyzna
ograniczona najmniejszą liczbą linii prostych.
 Trójkąt pitagorejski
 Trójkąt pitagorejski to trójkąt prostokątny, którego długości boków są wyrażone
liczbami naturalnymi.
Przykłady trójkątów pitagorejskich: (3,4,5), (5,12,13), (7,24,25).
 Trójkąt Egipski
 Trójkąt o bokach 3, 4, 5 to jedyny trójkąt prostokątny, którego długości boków
są kolejnymi liczbami naturalnymi. Nazywa się go trójkątem egipskim,
ponieważ był używany przez Egipcjan do wyznaczania kąta prostego w terenie.
 Trójkąt Pascala
 Trójkąt Pascala to trójkątna tablica, której pierwszy wiersz stanowi liczba 1, a
każdy następny powstaje w ten sposób, że pod każdymi dwoma sąsiednimi
wyrazami poprzedniego wiersza wpisuje się ich sumę, a na początku i na końcu
każdego nowego wiersza dopisuje się jedynki.
Liczby widniejące w n+1 wierszu trójkąta są współczynnikami rozwinięcia n-tej
potęgi dwumianu. W czwartym wierszu, na przykład, stoją: 1, 3, 3, 1, a trzecia
potęga, czyli sześcian dwumianu, dany jest wzorem:
(a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
Trójkąt Pascala jest ściśle związany z symbolem Newtona.



PITAGORAS
Pitagoras urodził się w ok. 572r. P.n.e.
Pitagoras to słynny matematyk grecki, filozof,
mistyk. Z relacji anonimowego autora
wiadomo, że Pitagoras żył 104 lata.
Założył w Krotonie szkołę pitagorejczyków.
Twierdzenie Pitagorasa-to twierdzenie
geometrii euklidesowej, dotyczące trójkątów
prostokątnych.
Wzór na twierdzenie pitagorasa:
a2+b2=c2
REBUS
K=T
E
MAMA
ŁO D=T G=K
MATEMATYKA
HASŁO:…………………………..………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
… liczb.
Mogą być właściwe lub niewłaściwe.
Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i
…
… i działania. Np.: całkowite, naturalne.
Wyciąganie … z ułamków
niewłaściwych.
Np.: … ostry, rozwarty, wklęsły.
Ma trzy kąty. Może być równoboczny.
Kwadrat i … Ma 2 boki większe i 2 boki
krótsze.
Mają taki znak %.
PYTANIA DO KRZYŻÓWKI
KRZYŻÓWKA
W
U
Ł
P
R
O
A
S
N
O
A
M
K
I
D
Z
I
E
L
E
N
I
E
L
I
C
Z
B
Y
O
Ś
C
I
K
Ą
T
C
T
Ł
A
Ł
R
Ó
J
K
Ą
T
P
R
O
S
T
O
C
E
N
T
Y
K
Ą
T
Ś
C
I
ŹRÓDŁA INFORMACJI
Korzystałam z:
 Math.Edu.pl
 Wikipedia, wolna encyklopedia
 Podręcznik do matematyki dla klasy 5
„Matematyka z plusem”
Download