Uploaded by User7390

Nierówność trójkata

advertisement
Nierówność trójkąta
to twierdzenie matematyczne:
Dla dowolnego trójkąta miara każdego boku musi być mniejsza
niż suma miar dwóch pozostałych.
Na przykład:
Trójkąt o długości boków 3 cm, 4 cm, 6 cm.
Płaci nierówność trójkąta, dany trójkąt można zbudować.
Długość boków w cm
Płaci nierówność trójkąta?
Możemy zbudować dany trójkąt?
Tak, dany trójkąt można zbudować.
TAK
NIE
Policz, ile trójkątów znajduje się na obrazku. Wpisz w ramkę.
Narysuj cztery proste tak, żeby w prostokącie powstały trójkąty.
Policz, ile powstalo trójkątów.
Narysuj trójkąt ABC
/AB/ = 5 cm
SZKIC:
/BC/ = 6 cm
/AC/ = 4 cm
Zdecyduj, czy płaci nierówność trójkąta oraz
czy dany trójkąt można zbudować:
____ + ____ > ____
____________________
____________________
TAK, można zbudować.
NIE, nie można zbudować.
RYSUNEK:
TRÓJKĄT
Zdecyduj, czy można zbudować trójkąt ABC i KLM, zrób szkic trójkątów oraz narysuj trójkąty.
a = 3 cm
k = 1 cm
b = 4 cm
l = 6 cm
c = 5 cm
m = 8 cm
SZKIC:
SZKIC:
Nierówność trójkąta:
Nierówność trójkąta:
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
TAK, można zbudować.
TAK, można zbudować.
NIE, nie można zbudować.
NIE, nie można zbudować.
RYSUNEK:
RYSUNEK:
OBWÓD TRÓJKĄTÓW
o=a+b+c
a
b
c
o =a+b+
o =
o =
cm
1. Potrzeba opłocić boisko w kształcie trójkąta. Ile metrów siatki
powinniśmy kupić?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Odpowiedź: _______________________________________________________________________
2. Mamusia kupiła chustę w kształcie trójkąta i chce jej brzegi
obszyć koronką. Ile cm koronki bedzie mamusia potrzebować?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Odpowiedź: _______________________________________________________________________
Download