Wszystkie kąty ostre

advertisement
Prezentacja dla klasy V szkoły podstawowej
Przedmiot: matematyka
Dział: Figury na płaszczyźnie
Temat: Rodzaje trójkątów
Ćwiczenie 1.
Na rysunku znajdują się różne rodzaje trójkątów.
Znajdź te trójkąty, które mają:
 Wszystkie kąty ostre.
 Kąt prosty.
 Kąt rozwarty.
B
C
A
E
D
F
Odpowiedź:
Wszystkie kąty ostre – A, B, F.
Kąt prosty – E.
Kąt rozwarty – C, D.
Trójkąty możemy zatem podzielić
ze względu na rodzaje kątów:
Trójkąt, który ma wszystkie
kąty ostre, to trójkąt
ostrokątny.
Trójkąt, w którym jeden kąt jest
prosty, to trójkąt prostokątny.
c
b
a
Boki a i b to przyprostokątne, bok c to przeciwprostokątna.
Trójkąt, który ma jeden kąt
rozwarty, to trójkąt rozwartokątny.
Ćwiczenie 2.
Czy można ułożyć trójkąt
z trzech jednakowych zapałek?
Jaki to trójkąt? Czym się
charakteryzuje?
Odpowiedź:
jest to trójkąt o jednakowych
bokach. Taki trójkąt nazywamy
równobocznym.
Trójkąt równoboczny
Czy można ułożyć trójkąt
z pięciu jednakowych zapałek
nie łamiąc żadnej z nich? Czym
się charakteryzuje taki trójkąt?
Z pięciu jednakowych zapałek możemy ułożyć
trójkąt, który ma dwa boki jednakowej długości.
Taki trójkąt nazywamy równoramiennym.
Boki trójkąta równoramiennego
to podstawa i ramiona
(dwa boki równej długości).
podstawa
Problemy
Czy trójkąt równoboczny jest
trójkątem równoramiennym?
Jak nazwiesz trójkąt o bokach różnej
długości?
Zadania ćwiczeniowe
Zadanie 1.
Narysuj trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości
3 cm i 4 cm. Zaznacz przyprostokątne (na zielono) i
przeciwprostokątną (na niebiesko).
Zadanie 2.
Narysuj trójkąt równoramienny o ramionach długości 5 cm
i obwodzie 13 cm.
Zadanie 3.
Narysuj trójkąt prostokątny równoramienny o ramionach
długości 3 cm.
Zadanie 4.
Oblicz obwód trójkąta równoramiennego o ramieniu 13 cm
i podstawie 10 cm.
Zadanie 5.
Oblicz obwód trójkąta równobocznego o boku 5 m. Narysuj
ten trójkąt w skali 1:100.
Zadanie 6.
Obwód trójkąta równobocznego jest równy 42 dm. Oblicz
długość boku tego trójkąta.
Zadanie 7.
Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 65 cm.
Podstawa ma długość 15 cm. Oblicz długość ramienia tego
trójkąta. Narysuj ten trójkąt w skali 1:5.
Klasyfikacja trójkątów
równoboczne
ostrokątne
prostokątne
Nie istnieje
rozwartokątne
Nie istnieje
równoramienne
różnoboczne
Zadanie domowe
Ćwiczenia nr 2, 3, 4, 5 z zeszytu ćwiczeń dla klasy
V szkoły podstawowej, wyd. GWO
Opracowanie: Janina Morska
Giżycko
2006
www.scholaris.pl
Download