Układy trójfazowe

advertisement
UKŁADY TRÓJFAZOWE
Publikacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Model: trzy prądnice jednofazowe na wspólnym wale
2
prądnica jednofazowa
(w stojanie jedno uzwojenie)
prądnica trójfazowa
(w stojanie trzy uzwojenia co 120o)
3
Wytwarzanie napięcia trójfazowego
eA = Emf  sin t
eB = Emf  sin (t – 120o)
eC = Emf  sin (t – 240o)
eA + e B + e C = 0
4
Przebiegi napięć układu trójfazowego
2
3
u
uA
2
3
uB
uC
t
5
Układy trójfazowe
1) Trójfazowy układ nieskojarzony
6
2) Układ gwiazdowy skojarzony 4-przewodowy
Elementy układu:
• O - punkt neutralny generatora
• N - punkt neutralny odbiornika
• przewody fazowe
• przewód neutralny
7
Wielkości charakterystyczne:
• napięcia fazowe - między przewodem fazowym a neutralnym
• napięcia międzyfazowe (inaczej liniowe) - między dwoma przewodami fazowymi
• prądy liniowe - płynące w przewodach linii łączącej odbiornik ze źródłem
• prądy fazowe - płynące w uzwojeniach prądnicy lub przez odbiorniki
Przy połączeniu w gwiazdę:
• wartość skuteczna napięcia międzyfazowego (liniowego) jest
fazowego:
•
3 razy większa od napięcia
UL  3 U f
prąd liniowy jest równy fazowemu: I L  I f
8
3) Układ gwiazdowy 3-przewodowy
stosowany w warunkach symetrycznego (równomiernego) obciążenia faz,
tzn. gdy impedancje obciążeń każdej fazy są identyczne.
9
4) Połączenie odbiornika w trójkąt
Przy połączeniu w trójkąt:
• wartość skuteczna napięcia międzyfazowego (liniowego) jest równa napięciu fazowemu:
UL  U f
• wartość skuteczna prądu liniowego jest
3 razy większa od prądu fazowego:
IL  3 I f
10
Przyłączanie odbiorników do układu trójfazowego 4-przewodowego
Przy połączeniu w trójkąt napięcie liniowe sieci powinno być równe napięciu fazowemu
odbiornika.
Przy połączeniu w gwiazdę napięcie liniowe sieci powinno być
fazowego odbiornika.
3 większe od napięcia
Np.: jeśli napięcie liniowe sieci wynosi 400 V, to odbiorniki elektryczne o napięciu
znamionowym 230 V powinny być połączone w gwiazdę, a o napięciu znamionowym 400 V
w trójkąt.
11
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards