europeistyka

advertisement
.
badania marketingowe
1-co to jest ryzyko Ryzyko w języku naturalnym oznacza jakąś miarę/ocenę zagrożenia czy
niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z
możliwych konsekwencji podjęcia decyzji. Najogólniej, ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub
zdarzenia które może prowadzić do strat. Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa
wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat które może spowodować. Dlatego też, w języku
potocznym mówimy w określonej sytuacji przed- decyzyjnej np. ja tu nic nie ryzykuję, mogę tylko
skorzystać. Np. jeśli znajdziemy los na loterie, to oczekując na wygraną nic nie ryzykujemy. Jeśli
zaś go kupimy to wielkość ryzyka zależy tylko od tego ile za niego zapłaciliśmy. Tu, podejmując
decyzję kupna losu przeprowadzamy tzw. bilans możliwych zysków i strat, uwzględniamy ryzyko
(straty), ale wielkość możliwej wygranej nie wpływa na jego obiektywne oszacowanie (risk
assessment), natomiast wpływa na decyzje [wg. A.M.Gadomski]. 2-test slepy i test jawny Blind test
(test ślepy) - badanie testowe, w którym respondentom oceniającym rozmaite produkty nie są
ujawniane informacje na temat ich marek, niekiedy również szczegółowego składu, właściwości,
przeznaczenia. Celem testu typu blind jest uzyskanie możliwie najbardziej zobiektywizowanych
ocen respondenckich - wolnych od zniekształceń spowodowanych wiedzą o marce, producencie wiążących się z nimi asocjacji, skojarzeń, oczekiwań. W testach typu blind porównywane są zwykle
produkty bezpośrednio konkurujące ze sobą na rynku. Test jawny – odwrotnie do ślepego,
respondent zna marke produktu i informacje o nim. 3-na czym polega adaptowanie przedsiebiorstwa
na rynku Adaptacja oznacza dostosowanie działań marketingowych do stanu otoczenia oraz ich
modyfikację ze względu na zmiany, jakie w otoczeniu zachodzą. Zasady celowego postępowania
umożliwiającego przedsiębiorstwu adaptację wyjaśnia i
1-co to jest ryzyko
Ryzyko w języku naturalnym oznacza jakąś miarę/ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa
wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych
konsekwencji podjęcia decyzji.
Najogólniej, ryzyko jest wskaźnikiem stanu lub zdarzenia które może prowadzić do strat. Jest ono
proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości strat które może
spowodować.
Dlatego też, w języku potocznym mówimy w określonej sytuacji przed-decyzyjnej np. ja tu nic nie
ryzykuję, mogę tylko skorzystać. Np. jeśli znajdziemy los na loterie, to oczekując na wygraną nic
nie ryzykujemy. Jeśli zaś go kupimy to wielkość ryzyka zależy tylko od tego ile za niego
zapłaciliśmy. Tu, podejmując decyzję kupna losu przeprowadzamy tzw. bilans możliwych zysków i
strat, uwzględniamy ryzyko (straty), ale wielkość możliwej wygranej nie wpływa na jego
obiektywne oszacowanie (risk assessment), natomiast wpływa na decyzje [wg. A.M.Gadomski].
2-test slepy i test jawny
Blind test (test ślepy) - badanie testowe, w którym respondentom oceniającym rozmaite produkty
nie są ujawniane informacje na temat ich marek, niekiedy również szczegółowego składu,
właściwości, przeznaczenia. Celem testu typu blind jest uzyskanie możliwie najbardziej
zobiektywizowanych ocen respondenckich - wolnych od zniekształceń spowodowanych wiedzą o
marce, producencie - wiążących się z nimi asocjacji, skojarzeń, oczekiwań. W testach typu blind
porównywane są zwykle produkty bezpośrednio konkurujące ze sobą na rynku.
Test jawny - odwrotnie do ślepego, re
(…)
… oraz w mikroekonomii, szczególnie w teorii wyboru konsumenta i w teorii gier. Preferencje
konsumenta odzwierciedlają i formalizują gusty konsumenta i nie zależą w żaden sposób od cen
dóbr lub budżetu konsumenta, lecz wyłącznie od zadowolenia, satysfakcji, szczęścia lub
użyteczności jakie mu zapewniają. Preferencje pozwalają konsumentowi dokonywać wyborów w
obliczu rozmaitych alternatyw.
Analiza preferencji…
… - stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny.
Odnosi się do sposobu, w jaki wielkość podaży reaguje na zmiany cen:
jeżeli mała zmiana ceny wywoła względnie dużą zmianę podaży, to mówimy że podaż jest
elastyczna, jeżeli duża zmiana ceny wywoła względnie małą zmianę podaży, to mówimy że podaż
jest nieelastyczna. Cenowa elastyczność popytu Cenowa elastyczność popytu mówi o wpływie
zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra Gdy elastyczność popytu osiąga duże wartości ujemne,
wówczas mówi się o wysokiej elastyczności. Popyt jest wówczas bardzo czuły na zmianę ceny. Gdy
zaś elastyczność wyraża się małą liczbą ujemną, popyt jest relatywnie mało wrażliwy na zmiany
ceny. Mówimy wówczas, że elastyczność popytu jest niska. Wzór 1. Współczynnik cenowej
elastyczności popytu , gdzie - współczynnik cenowej elastyczności popytu - względna zmiana
popytu - względna zmiana ceny Elastyczność cenową popytu wykorzystujemy do obliczenia, o ile
powinniśmy podnieść cenę by zlikwidować nadwyżkę popytu lub o ile powinniśmy zlikwidować
nadwyżkę podaży. Gdy elastyczność cenowa popytu osiąga duże wartości ujemne mówimy o
wysokiej elastyczności. Poziom elastyczności cenowej zależy od substytucji, skali…
… elementów, podlegających badaniu statystycznemu. Elementy populacji są do siebie podobne
pod względem badanej cechy, ale nie są identyczne.
2) wszyscy mieszkańcy w danym kraju albo na danym terenie. W szerokim rozumieniu każdy zbiór
(nie tylko ludzi), z którego można pobrać próbę do badania.
9-selekcjonowanie decyzje o nakierowaniu aktywności na określony segment rynku nazywamy
wyborem lub selekcją…
…, opakowanie, usługi. Współcześnie mówiąc o cechach produktu koncentrujemy się na potrzebach
docelowych klientów, jakie produkt ma zaspokajać. price (cena) Cenę charakteryzuje się za pomocą:
polityki cenowej, rabatów, warunków płatności place (strategia dystrybucji) Omawia zarówno
kanały dystrybucji jak rozwiązania logistyczne promotion (promocja) promocja osobista promocja
dodatkowa (inaczej…
Badania marketingowe - cele i funkcje
Pytania testowe z egzaminu
Badania marketingowe i SIM
Badania marketingowe - informacja
Badania - wykłady
Podstawy marketingu - pytania z egz
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download