Wybrane szczepienia zalecane i obowiązkowe

advertisement
Wybrane szczepienia zalecane i obowiązkowe osób narażonych w szczególny sposób na
zakażenie w woj. zachodniopomorskim w latach 2008- 2012
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
Dur brzuszny
919
725
725
742
790
11490
10654
10889
11574
13033
913
1788
1454
1139
842
Grypie
61465
82630
65463
61367
49523
Żółta gorączka
1592
1521
1487
1240
1223
Odrze, śwince i różyczce
388
93
86
45
34
WZW typu A
2084
1586
1120
1605
1395
Zakażenia
Streptococcus pneumoniae
(dwoinka zapalenia płuc)
4126
5629
8288
7470
7874
Zakażenia
Neisseria meningitidis
(Dwoinka zapalenia opon mózgowordzeniowych)
1609
11686
1427
5103
w tym
907
szczepień
zalecanych
918
szczepienia
zalecane
Tężcowi
Kleszczowe zapalenie mózgu
Ospa wietrzna
512
1016
1162
1159
2118
Biegunka rotawirusowa
1259
2651
2107
2718
2426
Zakażenia
wirusem brodawczaka ludzkiego
449
1704
1769
1199
Wścieklizna – szczepienia profilaktyczne
4
14
18
24
67
Zakażenia Haemophilus influenzae typu b
1634
590
119
104
80
935
Istotny wpływ na liczbę wykonanych szczepień zalecanych mają trwające od wielu lat działania
edukacyjne promujące te szczepienia, wzrastająca dostępność preparatów szczepionkowych, sytuacja
epidemiologiczna w zakresie niektórych chorób zakaźnych i udział mediów w nagłośnieniu określonej
problematyki zdrowotnej, rosnąca liczba i częstotliwość wyjazdów zagranicznych, a także objęcie
wytypowanych grup osób szczepieniami zalecanymi finansowanymi w szczególności przez jednostki
samorządowe oraz pracodawców.
Download