krztusiec-ulotka

advertisement
KRZTUSIEC
Co to jest krztusiec i co go wywołuje?
Krztusiec to ostra choroba zakaźna dróg oddechowych, wywoływana przez bakterie:
Bordetella pertussis
Dlaczego jest godny zainteresowania?
W 2012r. zarówno w województwie lubuskim jaki i w Polsce nastąpił gwałtowny
wzrost zachorowań na krztusiec. Choroba występująca dotychczas głównie u dzieci
obecnie coraz częściej dotyka młodzież, osoby dorosłe oraz starszych. W związku
z tym starsze rodzeństwo, rodzice, opiekunowie, dziadkowie mogą stać się groźnym
źródłem zakażenia dla niezaszczepionych lub nie w pełni uodpornionych dzieci, dla
których krztusiec jest bardzo groźny i może prowadzić do ciężkich powikłań.
Jak dochodzi do zakażenia?
Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową tzn. bakterie krztuśca dostają się do dróg
oddechowych wraz z powietrzem. Po przedostaniu się do organizmu, bakterie
wnikają do tkanek, gdzie namnażają się. Jednocześnie wzrasta stężenie wielu toksyn
wydzielanych przez bakterie. Toksyny niszczą miejscowo nabłonek układu
oddechowego, a po przedostaniu się do układu krwionośnego, wywołują szereg
ogólnych objawów
Jakie są pierwsze objawy?
Na początku (1-3 tydzień od zakażenia) objawy krztuśca mogą nie różnić się od
innych infekcji górnych dróg oddechowych.
Występuje:
 nieżyt nosa (katar),
 łagodny kaszel
 nieżyt gardła,
 nieżyt spojówek,
 czasem gorączka
W tej fazie krztusiec jest najbardziej zakaźny!
Co dzieje się następnie?
Pojawiają się typowe dla krztuśca objawy:
 napadowy, ciężki, szczekający kaszel z wydzielaniem lepkiej plwociny,
 napady kaszlu nasilają się szczególnie w nocy, prowadzą do wyczerpania
organizmu

objawy duszenia się (zsinienie
twarzy, wytrzeszcz oczu)

mogą pojawić się wymioty po kaszlu

u niemowląt napad kaszlu może
zakończyć się całkowitym
bezdechem lub drgawkami,
Powikłania zagrażające życiu:

zapalenie płuc,

uszkodzenie mózgu,

zaburzenia w fizycznym i umysłowym rozwoju dziecka.
Szczepienia ochronne - najskuteczniejsza metoda prewencyjna
W Polsce realizowany jest obowiązkowy program szczepień przeciw
krztuścowi obejmujący podanie pięciu dawek szczepionki do 6 roku życia.

w 2 miesiącu życia,

w 3-4 miesiącu,

w 5-6 miesiącu,

w 16-18 miesiącu ,

w 6 roku życia – dawka przypominająca
dawki podstawowe
Ostatnie wyniki badań wskazują, że ochrona przed zachorowaniem na
krztusiec po podaniu piątej dawki szczepionki stopniowo zanika w ciągu 5-12 lat po
podaniu pełnego cyklu szczepień u dzieci.
Dlatego w celu poprawy efektywności szczepień przeciw krztuścowi
niezbędne jest zwiększenie częstotliwości podawania dawek przypominających.
Zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zaleca się
stosowanie szczepień przypominających wśród:

nastolatków w 14 roku życia oraz

powtarzanie szczepień u osób dorosłych co 10 lat.
O szczepieniach szczególnie powinni pamiętać:

pracownicy
służby
zdrowia,
zwłaszcza
na
oddziałach
pediatrycznych
i neonatologicznych,

członkowie rodzin i osoby kontaktujące się z noworodkiem oraz

osoby w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są

narażone na zakażenie.
Źródło:

„Choroby zakaźne i pasożytnicze epidemiologia i profilaktyka” – Wiesław Magdzik

„Kompendium wiedzy o krzuścu” – pod red. Prof. dr hab.med. Janusza Ślusarczyka

www.szczepienia.pzh.gov.pl

http://www.pzh.gov.pl/page/

http://www.szczepienia.pl/
sporządziła: mgr Anna Kolasa –Oddział Epidemiologii
Download