tutaj

advertisement
Sytuacja epidemiologiczna zachorowań na odrę w powiecie zgorzeleckim
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, iż ostatni potwierdzony
przypadek zachorowania na odrę w powiecie odnotowano u osoby dorosłej
w 2007 roku. Od tego czasu nie potwierdzono zachorowania na tę chorobę u osób, których
zgłoszenia wpłynęły do PPIS. Dotyczyły one trzech dorosłych mężczyzn, u których lekarz na
podstawie objawów klinicznych rozpoznał odrę. Z uwagi na fakt, że Polska realizuje program
reedukacji odry każdy przypadek podejrzenia/zachorowania zgłoszony do inspekcji sanitarnej
podlega weryfikacji i potwierdzeniu przeprowadzanym w Narodowym Instytucie Zdrowia
Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie.
Jednocześnie powołując się na opracowania zawarte w meldunkach epidemiologicznych
opracowywanych przez NIZP –PZH sytuacja epidemiologiczna zachorowani na odrę w kraju
i w województwie dolnośląskim przedstawia się następująco:
w okresie od 01.01.-15.02.2015 roku w kraju zarejestrowano 4 przypadki natomiast
w analogicznym okresie roku 2014 zarejestrowano 34 przypadki zachorowań, a w całym roku
2014 odnotowano ich 110 ( brak danych dla województwa).
W roku 2013 w kraju odnotowano 84 przypadki w 7 województwach, z czego 1 zachorowanie
na Dolnym Śląsku.
W roku 2012 w kraju odnotowano 70 przypadków w 10 województwach, z czego 18
zachorowań na Dolnym Śląsku.
Odra należy do chorób, przeciwko, którym od wielu lat obowiązują szczepienia ochronne
w ramach Programu Szczepień Ochronnych obejmujących dzieci od 0-19 r.ż.
Do szczepienia stosuje się szczepionkę skojarzoną p/ odrze, śwince i różyczce w systemie
dwudawkowym przewidzianym dla dzieci w 13-14 m. ż. i 10 r.ż. Szczepienia te realizowane
są bezpłatnie. Nad wykonawstwem szczepień nadzór sprawuje inspekcja sanitarna dokonując
analizy wyszczepialności w poszczególnych rocznikach.
Stan zaszczepienia na dzień 31.12.2014 roku w powiecie zgorzeleckim i województwie
dolnośląskim szczepionką przeciwko odrze, śwince, różyczce przedstawia się następująco:
- do pierwszego szczepienia
Rocznik 2013 -759 dzieci - zaszczepiono 727 dzieci tj. 95,8% /
woj. dolnośląskie 79,8%
rocznik 2012- 810 dzieci –zaszczepiono 799 dzieci tj. 98,6%
woj. dolnośląskie 97,7%
- do drugiego szczepienia
rocznik 2005- 800 dzieci- zaszczepiono 715 dzieci tj. 89,4%
woj. dolnośląskie 75,8%
rocznik 2004 -796 dzieci- zaszczepiono 792 dzieci tj. 99,5 %
woj. dolnośląskie 92,7%
Dzięki prowadzonym od wielu lat działaniom edukacyjnym w zakresie znaczenia szczepień
dla ochrony przed wystąpieniem groźnych chorób zakaźnych na terenie powiatu
odnotowujemy wysoką wyszczepialność wśród dzieci mimo nasilających się działań ze strony
ruchów antyszczepionkowych. Ciągle wiele obaw wśród rodziców budzi bezpieczeństwo
szczepień. Jednak badania dowodzą , że liczba odczynów poszczepiennych jest zdecydowanie
mniejsza od liczby poważnych powikłań spowodowanych przejściem zakażenia.
Ponadto istotnym jest fakt, iż wysoki odsetek osób uodpornionych w populacji na określoną
chorobę zmniejsza ryzyko zachorowania na nią osób nieuodpornionych.
Download