zasady post*powania po ekspozycji zawodowej na krew i inny

advertisement
Choroby zakaźne nadal groźne
 Choroby zakaźne i epidemie z nimi związane mają od
wieków wpływ na historię ludzkości
 Pokonywanie chorób dręczących ludzkość jest miarą
postępu cywilizacji
 Epokowe osiągnięcia to wynalezienie szczepionki
przeciwko ospie prawdziwej i wściekliźnie
 Po roku 1972 pojawiło się około 30 nowych chorób
infekcyjnych
Choroby zakaźne nadal groźne
 Elementy wpływające na sytuację epidemiologiczną:
- wzrost ludności na świecie
- łatwość przemieszczania się
- niewłaściwa polityka pozyskiwania tanich i „szybkich”
środków spożywczych
- produkcja broni biologicznej
Choroby zakaźne nadal groźne
„ Znajdujemy się na skraju światowego kryzysu
w dziedzinie chorób infekcyjnych .Żaden kraj nie jest
bezpieczny”
Oficjalny raport WHO o chorobach nowo pojawiających się
i nawracających z 1996 r.
Przepisy prawne
 Ustawa z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Dz.U.203.947j.t
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2011r.
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Dz.U.Nr 182, poz.1086
 Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
31.10.2013 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych
na rok 2014 Dz.Urz. Ministra Zdrowia z dnia 31.10.2013r.
Szczepienia u dzieci do 6 roku życia






Szczepienia obowiązkowe / bezpłatne/
p/BCG
p/wzw B
p/błonicy, tężcowi ,krztuścowi
p/Polio / ostre nagmine porażenie dziecięce/
p/Haemophilus Influenzae typu B
p/odrze,śwince ,różyczce
Szczepienia u dzieci do 6 roku życia
Szczepienia zalecane/na koszt rodziców/
 p/ Streptococcus Pneumoniae
pneumokokom/obowiązkowe dla grup ryzyka/
 p/ospie wietrznej/ obowiązkowe dla grup ryzyka/
 p/Neiseria Meningitidis - meningokokom
 p/grypie
 p/wzw typu A
Szczepienia obowiązkowe
 Wirusowe zapalenie wątroby typu B – szczepienie
wprowadzone jako obowiązkowe w 1994 r.- od tej pory
stopniowo zmniejsza się liczba nowych zachorowań na
wzw B.
 Błonica- od kilku lat nie obserwuje się w Polsce
zachorowań
 Tężec – szczepienie wprowadzone po II wojnie światowej
obecnie notuje się w Polsce 20-30 zachorowań rocznie ,
głównie wśród ludzi starszych
Szczepienia obowiązkowe
 Poliomyelitis – Polska bierze udział w realizowanym od
1988 r. przez WHO Programie Wykorzenienia
Poliomyelitis
 Krztusiec- w ostatnich latach obserwuje się wzrost
zachorowań na krztusiec, będący efektem spadku
odporności poszczepiennej
 Odra, Świnka, Różyczka- od 2004 r. wprowadzona w
miejsce szczepienia przeciwko odrze – przechorowanie
którejkolwiek z tych chorób nie jest przeciwwskazaniem
do szczepienia./ powikłania odry-zapalenia płuc,
krtani,mózgu,rdzenia /
Szczepienia obowiązkowe
 Zakażenia Haemophilus Influenzae –od 2004 r.
obowiązkowe u dzieci z Domów Dziecka , od 2006 u
dzieci z rodzin wielodzietnych, a od 2007 r. wprowadzone
jako obowiązkowe dla całej populacji.
Bakteria mogąca być przyczyną ciężkich zakażeń –
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, zapalenia
nagłośni, płuc, posocznicy.
/ nosicielstwo/
Szczepienia zalecane
 Zakażenia Streptococcus Pneumoniae- bakteria
powodująca nawracające zapalenia uszu, zatok, ciężkie
zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo rdzeniowych i
mózgu, posocznicę. Najbardziej narażone są dzieci do 2
lat. / nosicielstwo/
 Ospa wietrzna- powikłania zpalenia nerek, płuc, stawów,
opon mózgowo rdzeniowych.
 Zakażenia Neisseria Meningitidis- bakteria powodująca
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu oraz
posocznicę.
Szczepienia zalecane
 Grypa- szczepionka wirusowa, przygotowana w oparciu o
wirusy odpowiedzialne z zachorowania w poprzednim
sezonie. Zalecana szczególnie osobom ze schorzeniami
nerek, serca , cukrzycą, zaburzeniami odporności.
 Wirusowe zapalenie wątroby typu A- szczególnie
zalecana dzieciom przebywającym w zbiorowiskachżłobki, przedszkola , domy dziecka.
Znaczenie szczepień ochronnych
 Odgrywają decydującą rolę w profilaktyce chorób




zakaźnych, są skuteczną i powszechnie akceptowaną
metodą zapobiegania zachorowaniom (prewencja
indywidualna)
Przyczyniają się do zmiany sytuacji epidemiologicznej
chorób zakaźnych na świecie
Są najbardziej efektywnym działaniem profilaktycznym
jakim dysponujemy w walce z chorobami zakaźnymi
Zmniejszają zachorowalność oraz minimalizują ryzyko
epidemicznego szerzenia się chorób
Są filarem profilaktyki chorób zakaźnych
Znaczenie szczepień ochronnych
 Redukują liczbę powikłań i zgonów
 Stosowane masowo przyczyniły się do eliminacji ospy




prawdziwej, polio, błonicy
Powodują uzyskanie odporności osobniczej
Powodują powstanie odporności zbiorowiskowej
(prewencja zbiorowa)
Są jednym z podstawowych ogniw wielokierunkowej
polityki zdrowotnej
Wpływają na wydłużenie życia
Znaczenie szczepień ochronnych
 prowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych
przeciw wybranym chorobom zakaźnym zmniejsza także
społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi
następstwami chorób zakaźnych, w tym związane
z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań.
 Szczepienia ochronne są ważną inwestycją w zdrowie,
swego rodzaju polisą na życie. Tym bardziej, że
w wypadku szczepień obowiązkowych, nie ponosimy
kosztów finansowych tego rodzaju profilaktyki.
Bezpieczeństwo szczepień
 Nie ma dowodów na ryzyko wystąpienia autyzmu po
szczepieniu MMR
 Tiomersal zawarty w szczepionkach to substancja
hamująca namnażanie się patogenów w preparatach
szczepionkowych
 Nie ma dowodów na związek szczepień z alergiami,
stwardnieniem rozsianym, cukrzycą typu 1 , zespołem
nerczycowym, czy zapaleniem stawów
 Zdarzają się odczyny poszczepienne
Najczęściej zadawane pytania
 Czy szczepionki są bezpieczne?
 Czy odporność nabyta w drodze choroby nie jest




„lepsza”?
Dlaczego trzeba szczepić dziecko?
Czy liczba podawanych szczepionek podczas jednej
wizyty nie jest zbyt obciążająca dla dziecka?
Czy nie można zacząć szczepień jak dziecko trochę
podrośnie?
Dlaczego przed szczepieniem trzeba iść do lekarza?
Najczęściej zadawane pytania
 Czy wybrać preparaty zagwarantowane przez MZ, czy




kupować szczepionki?
Czy warto szczepić szczepionkami dodatkowymi?
Dlaczego niektóre szczepionki podajemy kilkakrotnie?
Czy szczepienie mojego dziecka nie będzie się wiązało
z NOP?
Czy szczepionka nie wywoła choroby u mojego
dziecka?
Download