24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień – Szczepionki

advertisement
24-30 kwietnia 2017 r. Europejski Tydzień Szczepień –
Szczepionki działają!
W dniach 24-30 kwietnia 2017 r. po raz kolejny obchodzony będzie Europejski Tydzień
Szczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem „Vaccines work – Szczepionki działają”.
Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W Polsce akcję patronatem objął
Główny Inspektorat Sanitarny.
Tydzień ten to kampania zachęcająca do bliższego
zapoznania się z tematyką szczepień i podnosząca
zaufanie publiczne w społeczeństwie, zwłaszcza w
grupach osób kwestionujących konieczność i
bezpieczeństwo szczepień.
Głównym celem akcji jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie
wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia,
ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób.
Motywem przewodnim kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie
korzyści, jakie przyniosły szczepienia w obszarze zdrowia publicznego i odporności
środowiskowej w celu ochrony osób, które mogą być narażone w sposób szczególny na
zakażenie.
Grupą docelową prowadzonych działań są przede wszystkim rodzice i specjaliści branży
medycznej. Szczególny nacisk został położony na dotarcie do populacji z grup ryzyka oraz
osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają się idei szczepień.
Szczepienia są najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem ochrony naszych dzieci
przed wieloma chorobami zakaźnymi. Są one bardzo ważne w okresie noworodkowym,
niemowlęcym, czyli pierwszych dwóch latach życia, kiedy system odpornościowy dziecka nie
jest jeszcze w pełni rozwinięty. Organizm małego dziecka nie potrafi skutecznie bronić się przed
bakteriami i wirusami, dlatego szczepienia rozpoczyna się już w pierwszych dniach życia
malucha. Szczepionki przyczyniają się do zbudowania przez organizm tarczy ochronnej, która
zapewnia naszym dzieciom bezpieczeństwo i stwarza im możliwość zdrowego rozwoju.
Polski kalendarz szczepień zaplanowany jest w taki sposób, aby na danym etapie rozwoju
dziecka zapewnić mu ochronę w razie kontaktu z czynnikiem chorobotwórczym.
Narodowe programy szczepień krajów europejskich różnią się między sobą. Związane jest to z
sytuacją epidemiologiczną zakażeń występujących na danym terenie.
Świat boryka się ze zmianami klimatycznymi, wojnami, kataklizmami i związanymi z tym
migracjami ludzi. Podobnie dzieje się z chorobami zakaźnymi – dla nich także nie istnieją
granice. Sprzyja im stłoczenie ludzi w dużych miastach, czy powstawanie stref ubóstwa,
wreszcie choroby cywilizacyjne i starzenie się populacji, powodują obniżenie odporności.
Masowe szczepienia wykonywane zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych zapewniają
odporność indywidualną każdego człowieka, ale też odporność populacyjną (gromadną,
grupową). Odsetek osób zaszczepionych w danej populacji, przy osiągnięciu którego choroba
zakaźna przestaje się rozprzestrzeniać, jest różny dla różnych chorób. Zależy między innymi od
zakażalności zarazka i drogi jego przenoszenia, a jego wartość kształtuje się najczęściej w
granicach powyżej 80%, w przypadku niektórych chorób nawet powyżej 90-95% (np. odry).
Wysoki procent wszczepialności na daną chorobę zakaźną powoduje zmniejszenie liczby osób,
które mogą być potencjalnym źródłem zakażenia (rezerwuarem drobnoustroju).
Odporność populacyjna zmniejsza możliwość krążenia drobnoustroju w danej populacji, co w
konsekwencji prowadzi do zmniejszenia zachorowań lub wyeliminowania choroby zakaźnej na
danym terenie.
Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane ze szczepieniami
ochronnymi , jak na przykład: korzyści jakie ze sobą niosą szczepienia i ryzyko
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Myśliborzu podczas obchodów Europejskiego Tygodnia
Szczepień uruchomia Punkt informacyjny.
Punkt będzie działał w dniach 24- 27 kwietnia 2017 r w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 , w pokoju nr 8 ( I
piętro) w godzinach od 9.00 do 14.00
Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na temat obchodów znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.szczepienia.gis.gov.pl
oraz
http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2017/event/en
Download