W związku ze zgłoszeniem w województwie podkarpackim w maju i

advertisement
W związku ze zgłoszeniem w województwie podkarpackim w maju i czerwcu bieżącego
roku
dwóch zachorowań na tężec, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny przypomina:
- do zakażenia tężcem dochodzi przez zanieczyszczenie rany ziemią, nawozem, kurzem lub
innym ciałem obcym skażonym zarodnikami tężca
- najczęściej zakażenia tężcem dotyczą ran głębokich, miażdżonych , rozległych oparzeń,
ale mogą to być również nieznaczne otarcia naskórka
- choroba objawia się skurczami mięśni, szczękościskiem, napadowymi prężeniami ciała
- okres wylęgania waha się od 1 dnia do kilku miesięcy, przeciętnie 10 dni
- uodpornienie przeciwko tężcowi uzyskuje się poprzez szczepienie anatoksyną
- zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych obowiązkowe szczepienia otrzymują dzieci
w 2.,4., 6. i 16. miesiącu życia (szczepienie podstawowe) oraz szczepienia przypominające
w 6., 14. i 19. roku życia ( szczepienia finansowane ze środków publicznych)
- wszystkim osobom dorosłym zaleca się podawanie dawek przypominających co 10 lat
( koszt szczepienia ponosi osoba szczepiona)
- w przypadku ekspozycji na zakażenie tężcem ( zranienia) obowiązują wytyczne swoistego
zapobiegania tężcowi u osób zranionych, w których uwzględniono
historię szczepień
pacjenta oraz ocenę ryzyka zachorowania ( każdy przypadek wymaga indywidualnej
konsultacji lekarskiej)
- tężec jest chorobą rzadko występującą (w Polsce corocznie rejestruje się kilkanaście
zachorowań), ale ze względu na ciężki przebieg zachorowań oraz wysoką śmiertelność
(ponad 40%) w pełni uzasadnione jest podawanie zalecanych szczepień dla osób dorosłych
(najczęściej chorują osoby po 50. roku życia)
oraz
systematyczne szczepienie dzieci
i młodzieży w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych ( każde zranienie dziecka
nie zaszczepionego to potencjalne ryzyko zakażenia tężcem)
- szczególną uwagę należy zwrócić na zaszczepienie osób z przewlekłymi stanami
chorobowymi związanymi z owrzodzeniami podudzi oraz osób narażonych na zakażenie
tężcem ze względu na charakter pracy zawodowej, tryb życia ( hobby)
rekreacyjną .
lub aktywność
Download