Zagrożenia związane z praktykami zawodowymi

advertisement
Zagrożenia związane z praktykami zawodowymi
oraz wykonywaniem zawodu archeologa.
(wykaz dotyczy pracy w terenie)
URAZY MECHANICZNE
W wyniku upadku
(potknięcie, pośliźnięcie, upadek z drabiny, upadek do wykopu)
W wyniku uderzenia
(przez spadające przedmioty podczas prac wykopaliskowych, narzędziami przez inne osoby pracujące w pobliżu, przez maszyny budowlane np. koparki)
ZAKAŻENIA
Zakażenia krwi
(zakażenia będące skutkiem urazów mechanicznych – np. zranienia,
skaleczenia)
Zakażenia i zatrucia pokarmowe
(choroby brudnych rąk, choroby których źródłem jest woda i pokarmy)
Infekcja dróg oddechowych
(poprzez wdychanie grzybów i pleśni głównie w zagrzybionych grobowcach,
piwnicach itp…)
INNE
Przysypanie ziemią w głębokich wykopach
Poparzenia i udar słoneczny
Wychłodzenie organizmu
CHOROBY ZAWODOWE
Stany zapalne stawów i choroby reumatyczne
Download