zjawiska krasowe

advertisement
Zuzia Łopaciuk
Ola Żyta
Michał
Dziurzyński
Janek Szeląg
Michał Źródlak
Klasa II A
SPIS TREŚCI:
Procesy rzeźbotwórcze
 Podstawowe informacje
 Występowanie
 Formy krasowe I – III
 Niebezpieczeństwa
 Ciekawostki
 Bibliografia

PROCESY RZEŹBOTWÓRCZE
Wewnętrzne:
Wybuchy wulkanów
 Trzęsienia ziemi
 Ruchy górotwórcze

Zewnętrzne:
Wietrzenie
 Rzeźbotwórcza
działalność rzek,
morza, wiatru
 Procesy krasowe
 Rzeźbotwórcza
działalność lodowców
górskich i lądolodów

PODSTAWOWE INFORMACJE
Wietrzenie chemiczne – to długotrwałe
oddziaływanie czynników zewnętrznych,
powodujące zmianę składu chemicznego skał.
 Krasowienie (procesy krasowe) – to rozpuszczanie
skał przez wodę, rodzaj wietrzenia chemicznego.
Ulegają mu skały krasowiejące:
Wapienie
Dolomity
Gips
Sól kamienna

GDZIE WYSTĘPUJĄ PROCESY KRASOWE?
FORMY KRASOWE I



Stalaktyt
Stalagmit
Stalagnat
FORMY KRASOWE II
Ponor
Draperie
Perły jaskiniowe
Wywierzysko
Komin krasowy
FORMY KRASOWE III
Uwał
Polje
Lejek krasowy
Żłobek i żebro krasowe
Ostaniec
krasowy (Mogot,
hum)
ZAGROŻENIA W JASKINIACH KRASOWYCH
W jaskiniach krasowych czyha na nas wiele
niebezpieczeństw. Między innymi ziemia może osunąć
się spod stóp, przez co możemy wpaść w dół wydrążony
przez wodę. Czasami plomba skalna może puścić i
wylać niesamowicie duże ilości wody potężnym
strumieniem. Coś takiego wiele razy kończyło się
tragicznie. Można też spotkać niebezpieczne zwierzęta
(np. Wąż, wilk), które mogą stać się agresywne, np.
przez naruszenie ich terenu.
CIEKAWOSTKI



Kras - proces rozpuszczania skał, głównie wapieni,
dolomitów, gipsów i soli przez wody powierzchniowe i
podziemne.
Nazwy „kras”, „zjawiska krasowe” pochodzą od rozległego
obszaru wyżynno-górskiego (kras), położonego w części
Półwyspu Bałkańskiego, stanowiącego część Gór
Dynarskich. Na tych obszarach zjawiska krasowe zostały
opisane po raz pierwszy.
Najbardziej rozpowszechnionymi skałami ulegającymi
krasowieniu są wapienie. Zawarty w nich węglan wapnia
(CO3) rozpuszcza się w wodzie zawierającej dwutlenek
węgla (CO2). Wody opadowe pobierają ten gaz z atmosfery,
a wsiąkając w głąb wzbogacają się w glebie w dwutlenek
węgla, pochodzący z korzeni roślin i gnijących resztek
organicznych. Reakcja ta jest odwracalna, w wielu
jaskiniach z przesączających się szczelin wód krasowych
wytrąca się węglan wapnia z którego powstaje bogata szata
naciekowa.
BIBLIOGRAFIA
„Świat bez tajemnic” - Podręcznik do geografii dla gimnazjum
klasa I
Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Alina Witek-Nowakowska
wikipedia.org
geografia_liceum.republika.pl
Download