Zadanie 3. Zlewisko - obszar lądowy, z którego wszystkie wody

advertisement
Zadanie 3.
Zlewisko - obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do
jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego. Inaczej: zbiór dorzeczy.
Wulkan- miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne (Terminu
tego również używa się jako określenie form terenu powstałych wskutek działalności wulkanu, choć
bardziej poprawne są takie terminy jak: góra wulkaniczna, stożek wulkaniczny, kopuła wulkaniczna
czy wulkan tarczowy.
Lodowiec jest wolno płynącą rzeką lodu, powstałego z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu.
Makia, makchia to wtórna formacja roślinna występująca w wilgotniejszych siedliskach w rejonie
śródziemnomorskim. Powstała w miejscu zniszczonych przez Rzymian twardolistnych, głównie
dębowych lasów.
Zadanie 4.
1. Komora wulkaniczna
2. Skała macierzysta
3. Kanał lawowy
4. Podnóże
5. Sill
6. Przewód boczny
7. Warstwy popiołu emitowanego przez wulkan
8. Zbocze
9. Warstwy lawy emitowanej przez wulkan
10. Gardziel
11. Stożek pasożytniczy
12. Potok lawowy
13. Komin
14. Krater
15. Chmura popiołu
Zadnie 5.
Szlak Orlich Gniazd jest jedną z najpopularniejszych tras wycieczkowych.
Zadnie 6.
FORMY KRASOWE POWIERZCHNIOWE: -ostańcowe np.maczugi, iglice, mnichy -żebra krasowe
iżłobki -lejki(leje)krasowe -uwały (formy wklęsłe powstałe z połączenia lejków) -polja (kotliny
krasowe,odość wyrównanym dnie,powstałe z połączenia lejków i uwałów) -doliny krasowe -mogoty
FORMY KRASU PODZIEMNEGO: -Jaskinie i pieczary #stalaktyty #stalagmity #kolumny #draperie
#ospakrasowa -studnie i kominy (rozszerzają sie ku dołowi)
Zadnie 7.
Europa jest najniższym spośród wszystkich kontynentów naszej planety. Średnia jej wysokość wynosi
292 m n.p.m. Większość, bo 3/4 jej powierzchni zajmują niziny położone poniżej 300 m n.p.m.
Pozostała 1/4 powierzchni - to wyżyny i góry. Europa jest kontynentem o bardzo urozmaiconym
ukształtowaniu powierzchni, ale przeważnie nizinną
Download