Program 78 kB - Dąbrowa Górnicza

advertisement
Harmonogram ,,Festiwalu Nauki- 11-12.02.2010”
Organizator: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Dąbrowie Górniczej
Dzień pierwszy- 11.02.2010
10.00 – 12.00
10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
11.00 – 12.30
12.00 – 14.00
Warsztaty – wykłady
Skuteczne metody reklamacji
Tajemnica dziennikarska
Gry kombinatoryczne
Poznaj swoje korzenie
Warsztaty z kreatywności, autoprezentacji,
komunikacji niewerbalnej.
Rzecznik Praw Konsumenta – Dąbrowa G.
Wyższa Szkoła Humanitas - Sosnowiec
Adam Gągol – Uniwersytet Jagielloński
Zagłębiowskie Koło Genealogiczne – Dąbrowa G.
Kolegium Służb Społecznych - Czeladź
Przedsięwzięcia Wychowanków II LO
8.55 - 9.40
8.55 - 9.40
10.00 - 10.45
10.00-10.45
10.00 - 10.45
10.00 - 10.45
10.55 - 11.40
10.55 - 11.40
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
Fizyka magnetyzmu z historią w tle - inscenizacje
„Metody klonowania”, „Zastosowanie badania sekwencji DNA w różnych dziedzinach nauki”
Co się stanie gdy…?
Najsłynniejsze kobiety w dziejach świata
Fizyczne różności i różnorodności
Zjawiska krasowe
Dwie bajki - inscenizacje
Warsztaty tańca współczesnego
„Fizyka w muzyce”
„Apokalipsa tuż, tuż”
„Piramida Cheopsa”, „Matematyka w życiu codziennym”
8.55 - 10.55
8.55 - 10.55
11.00 - 11.50
12.00 - 13.40
Konkursy
Interdyscyplinarny konkurs "Omnibus"
mampomysł.pl - konkurs na biznesplan
„Jeden z dziesięciu” – konkurs z języka angielskiego.
Konkurs na reklamę „Ale Jaja”
Dzień drugi- 12.02.2010
9.00 - 10.30
9.00 - 11.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
11.00 - 12.30
Warsztaty - wykłady
Miasto bez tajemnic
Jak mówić, żeby nas słuchano ?
Warsztaty z kreatywności, autoprezentacji,
komunikacji niewerbalnej
Warsztaty z doradztwa zawodowego
Perspektywy studiów na Politechnice Śląskiej
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Wyższa Szkoła Humanitas - Sosnowiec
Kolegium Służb Społecznych - Czeladź
Wyższa Szkoła Biznesu – Dąbrowa G.
Politechnika Śląska - Gliwice
Przedsięwzięcia Wychowanków II LO
8.55 - 9.40
8.55 - 9.40
10.00 - 10.45
10.00-10.45
10.00 - 10.45
10.00 - 10.45
10.55 - 11.40
10.55 - 11.40
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
Fizyka magnetyzmu z historią w tle - inscenizacje
„Metody klonowania”, „Zastosowanie badania sekwencji DNA w różnych dziedzinach nauki”
Co się stanie gdy…?
Najsłynniejsze kobiety w dziejach świata
Fizyczne różności i różnorodności
Zjawiska krasowe
Dwie bajki - inscenizacje
Warsztaty tańca współczesnego
„Fizyka w muzyce”
„Apokalipsa tuż, tuż”
„Piramida Cheopsa”, „Matematyka w życiu codziennym”
Download