Document

advertisement
Warszawa, wrzesień 2009 r.
Informacja na temat procesu likwidacji miejsc gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin w Polsce
(aktualizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.)
Tabela 2.1. Magazyny zlikwidowane
LLp Lp.
Lp.
w województwie
1
4444
2
1
7
Nazwa miejscowości/
właściciel magazynu
3
Rok
likwidacji
zgromadzo
nych
odpadów
4
Gmina Andrzejewo,
m. Andrzejewo /
I. i A. Grzywna
2005
2
Gmina Ostrów
Mazowiecka,
m. Stare Lubiejewo /
Zespół Szkół Rolniczych
CKP
w Starym Lubiejewie
2005
Masa
przeterminowanych
środków ochrony
roślin wraz
z opakowaniami
[Mg]
Instalacje
unieszkodliwiania
środków ochrony
roślin z
opakowaniami
5
6
województwo mazowieckie
Spalarnia
odpadów
ul. Koksownicza
16;
3,267
42-523 Dąbrowa
Górnicza;
SARPI Dąbrowa
Górnicza
Sp. z o.o.
Spalarnia
odpadów
ul. Mjr.H.
Sucharskiego 75
0,145
80-601 Gdańsk;
„Port-Service”
Sp. z o.o.
Organ
prowadzący
likwidację
magazynów
Koszt likwidacji
[zł] 1)
Źródła pozyskania środków
na likwidację
7
8
9
Prywatny
właściciel
b.d.
Koszt właściciela prywatnego
Starostwo
Powiatowe
w Ostrowi
Mazowieckiej
Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 723
1
1
2
3
Gmina Pionki,
m. Suskowola /
Zakłady Chemiczne
BOCHEM Sp. z o.o.,
Pionki
3
4
5
2006
1,03
2008
1,94
Gmina Ciepielów,
m. Ciepielów /
Urząd Gminy
w Ciepielowie
4
6
Spalarnia
odpadów
ul. Koksownicza
16;
42-523 Dąbrowa
Górnicza;
SARPI Dąbrowa
Górnicza
Sp. z o.o.
Spalarnia
odpadów
ul. Koksownicza
16;
42-523 Dąbrowa
Górnicza;
SARPI Dąbrowa
Górnicza
Sp. z o.o.
7
8
Starostwo
Powiatowe
w Radomiu
470 795,63
(jest to koszt łączny
z likwidacją mogilnika
w Gminie Przytyk,
m. Duży Las)
Starostwo
Powiatowe
w Lipsku
24 519,05
łącznie:
9
Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusz Leśny
WFOŚiGW
i środki własne powiatu
497 037,68
(łacznie z kosztem na
likwidację mogilnika
w Gm.Przytyk,
m.Duży Las)
6,382
Tabela 2.2. Magazyny do likwidacji
Lp.
Lp. w
województwie
Nazwa
miejscowości
Planowany rok
likwidacji
zgromadzonych
odpadów
właś
ciciel
Szacowana masa
przeterminowanych
środków ochrony
roślin wraz
z opakowaniami
Planowane
Planowany
Planowany koszt Planowane źródła pochodzenia
instalacje
organ likwidacji likwidacji [zł]
środków na likwidację
unieszkodliwia- magazynów
nia środków
ochrony roślin
z opakowaniami
[Mg]
1
2
magazynu
3
4
5
6
województwo mazowieckie
7
8
9
2
7
łącznie:
1
Gmina Przasnysz,
m. Leszno
/R. i E. Dąbrowscy
2010
2,5
2,5
Spalarnia
odpadów
ul. Koksownicza
16; 42-523
Dąbrowa
Górnicza;
SARPI
Dąbrowa
Górnicza
Sp. z o.o.
-
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
Starostwo
Powiatowe
w Przasnyszu
Urząd Gminy
Przasnysz
-
WFOŚiGW
40 000
40 000
-
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards