wzór ogłoszenia w prasie

advertisement
WZÓR OGŁOSZENIA W PRASIE
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
Powiat Opolski przy współudziale Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu zrealizował inwestycję
pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski - Chróścina na odc. od km
0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina”
Całkowita wartość inwestycji:
Koszty kwalifikowane:
Udział Unii Europejskiej 85 % kosztów kwalifikowanych:
Udział Powiatu Opolskiego:
Udział Gminy Dąbrowa:
1 891 002,76 zł
1 622 054,92 zł
1 378 746,68 zł
412 256,08 zł
100 000,00 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Załącznik nr 1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards