zaproszenie - Samorząd Województwa Opolskiego

advertisement
ZAPROSZENIE
KONFERENCJA
,,BORELIOZA I CHOROBY
ODKLESZCZOWE W PRAKTYCE
LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ ”
2 czerwca 2017 r. godz. 11.00 – 14.45
Urząd Marszałkowski w Opolu CSK (A+B)
Ostrówek ul. Piastowska 14.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ZAPRASZA
NA KONFERENCJĘ
pn. „BORELIOZA I CHOROBY ODKLESZCZOWE W PRAKTYCE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ”, która odbędzie się 2 czerwca 2017 r. w godz. 11.00 – 14.45 w Sali Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu CSK Ostrówek (Sala A+B) na ul. Piastowskiej 14.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji na adres email:
[email protected] ; [email protected] oraz [email protected] do dnia
26.05.2017 r. .
Plan Konferencji
11.00 – 11.30
11.30 – 11.40
11.40 – 12.05
12.05 – 12.50
12.50 – 13.05
13.05 – 13.30
Rejestracja uczestników.
Uroczyste otwarcie Konferencji przez Pana Romana Kolka - Wicemarszałka
Województwa Opolskiego.
Informacja nt. Programu zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym w aspekcie
nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego oraz
Programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem.
Choroby odkleszczowe w praktyce lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
(Prof. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn).
Dyskusja
Sytuacja epidemiologiczna zachorowań na choroby odkleszczowe w Województwie
Opolskim. Procedura związana ze zgłaszalnością chorób i nadzorem epidemiologicznym
nad chorobami odkleszczowymi. ( dr n. med. Urszula Posmyk - Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu).
13.30 – 13.45
Dyskusja
13.45 – 14.00
Doświadczenie ośrodka opolskiego w leczeniu boreliozy. (lek. med. Wiesława Błudzin)
14.00 – 14.10
Dyskusja
14.10-14.35
Borelioza w kontekście narażenia zawodowego. Zasady rozpoznawania, diagnostyki
i leczenia. lek. med. Dariusz Dobosz – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu
z/s w Kędzierzynie- Koźlu).
14.35 – 14.45
Dyskusja
Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali znakomici prelegenci: Prof. nadzw. dr hab.
Leszek Szenborn - specjalista II stopnia z pediatrii, specjalista chorób zakaźnych, przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (2009-2011), następnie wiceprzewodniczący Polskiego
Towarzystwa Pediatrii, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych, Kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu. Dr n. med. Urszula Posmyk – Kierownik Oddziału Epidemiologii
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Konsultant wojewódzki
Województwa Opolskiego w dziedzinie chorób zakaźnych lek. med. Wiesława Błudzin oraz
lek. med. Dariusz Dobosz – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu.
Download