program sympozjum - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła

advertisement
PROGRAM SYMPOZJUM
„Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny”
9 czerwca 2017 r.
8:30-9:30
9:40-9:50
Rejestracja uczestników
Otwarcie Sympozjum - Powitanie Uczestników
SESJA - POŁOŻNICZA - A1
9:50-10:10
10:10-10:30
„Niezwykły świat poczętego dziecka. Rozważania zainspirowane baśnią
„Cesta do světa” (Droga na świat) Jaroslava Vlčka”
dr n. hum. Emilia Lichtenberg-Kokoszka /Instytut Nauk Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego/
„Fakty i mity o alkoholu-aspekty medyczne i psychospołeczne”
mgr Joanna Głogowska
/Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Opolu/
10:30-10:50
„Paciorkowiec β-hemolizujący - kolonizacja matki, choroba noworodka”
prof. Zbigniew Celewicz, lek. med. Joanna Jaroszewicz-Trzaska, lek. med. Anna Kamińska,
dr n. med. Anna Grzymała-Figura
/Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie/
10:50-11:10
„Dehumanizacja w służbie zdrowia”
dr hab. Alicja Głębocka
/Wydział Psychologii i Nauk Społecznych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego/
11:10-11:30
„Instytucja położnej rodzinnej w świadomości społecznej”
mgr piel. Barbara Kotlarz, lic. poł. Marcelina Noszczyk, dr n. o zdr. Izabela Mężyk,
mgr poł. Agnieszka Kobiołka, mgr poł. Marta Koziołek, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta
/Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/
11:30-11:50
„Zakażenia wertykalne HBV i HCV”
dr hab. n. med. Małgorzata Inglot /Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby
i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu/
11:50-12:00
12:00-12:20
12:20-12:40
Prezentacja Firmy: Polski Bank Komórek Macierzystych – Lena Siwonia
PRZERWA KAWOWA
„Studium przypadku i model opieki w dydaktyce i praktyce położniczej”
dr n. med. Ewa Tobor1, dr n. med. Kornelia Wac2, dr n. med. Alicja Dyla3,
dr n. med. Jolanta Kamińska4, lic. poł. Alicja Górecka5
/1Wydział Położnictwa PMWSZ w Opolu, 2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,
3Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, 4Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu, 5Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej/
12:40-13:00
„Problemy seksualności kobiet niepełnosprawnych w kontekście organizacyjno społecznym”
prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki1, dr n. med. Bogusław Beck2
/1Wydział Położnictwa PMWSZ w Opolu, 2Klinika Chorób Wewnętrznych , Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu/
13:00-13:20
„Cytomegalia wrodzona – zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia”
dr n. med. Alina Kowalczykiewicz-Kuta
/1Wydział Położnictwa PMWSZ w Opolu; Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu/
13:20-13:40
„Opieka ukierunkowana na rozwój w oddziale neonatologicznym”
mgr Iwona Łuczak, mgr Danuta Żurawicka, mgr Małgorzata Zimnowoda,
mgr Zofia Wojdyła
/Wydział Położnictwa PMWSZ w Opolu/
13:40-14:00
„Komórki macierzyste krwi pępowinowej- wyzwania i nadzieje współczesnej medycyny”
dr n. o zdr. Cecylia Jendyk
/Wydział Położnictwa PMWSZ w Opolu/
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
„Pozycje wertykalne”
mgr Zofia Wojdyła, mgr Danuta Żurawicka, mgr Małgorzata Zimnowoda,
mgr Iwona Łuczak /Wydział Położnictwa PMWSZ w Opolu/
„Perspektywy dla cytodiagnostyki ginekologicznej”
dr n. med. Grzegorz Głąb /Wydział Położnictwa PMWSZ w Opolu/
Dyskusja i zakończenie Sympozjum
SESJA - PIELĘGNIARSKA – A2
9:50-10:10
„Nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych”
mgr Marta Leśnik
/Pielęgniarka diabetologiczna, Specjalista leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej/
10:10-10:30
10:30-10:50
„80 lat … Alzheimer i co dalej … jestem opiekunem chorego na Alzheimera”
mgr Ewa Duda /Fundacja Kto To – Zrozumieć Alzheimera/
„Terapia zajęciowa w kontekście rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie
oraz leczących się psychiatrycznie na przykładzie funkcjonowania Środowiskowego Domu
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu”
mgr Agata Koryzma
/Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Opole/
10:50-11:10
11:10-11:30
„Całościowa Ocena Geriatryczna”
mgr Małgorzata Pożoga /Stobrawskie Centrum Medyczne – Szpital w Kup/
„Psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji z życia seksualnego małżonków
w okresie późnej dorosłości (60-75 lat). Analiza badań własnych”
ks. dr Paweł Brudek
/Katedra Psychologii Klinicznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/
11.30-11.50
„Styl żywienia zmienia się wraz z wiekiem”
dr Magdalena Golachowska
/Wydział Dietetyki PMWSZ w Opolu, Uniwersytet SWPS Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu/
11:50-12:20
12:20-12:40
PRZERWA KAWOWA
„Problem przemocy wobec osób w podeszłym wieku – interdyscyplinarne aspekty ochrony
seniorów przed różnymi formami przemocy”
mgr Teresa Niechwiadowicz-Czapka, mgr Mariola Wojtal
/Wydział Pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu/
12:40-13:00
13:00-13:20
„Bezpieczeństwo stosowania leków – o czym należy pamiętać w codziennej praktyce?”
mgr farm. Ewa Zygadło /Centrum Informacji o Leku Wrocław/
„Aspekty opieki pielęgniarskiej u osób w podeszłym wieku uzależnionych od alkoholu”
mgr Czesława Gałka, mgr Janusz Gawlik
/Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach/
13:20-13:40
„Jak powinny ćwiczyć osoby starsze? Fakty naukowe i mity”
dr Jacek Łuniewski
/Wydział Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Stobrawskie Centrum Medyczne - Szpital w Pokoju/
13:40-14:00
14:00-14:15
„Nowe spojrzenie na witaminy D i K w kontekście osób w podeszłym wieku”
dr hab. n. med. Jarosław Drobnik /Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, PMWSZ w Opolu/
Dyskusja i zakończenie Sympozjum
WARSZTATY PRAKTYCZNE – SESJA PIELĘGNIARSKA I POŁOŻNICZA – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Zgłoszenia telefoniczne lub e-mailowe
8:30-9:30
Praktyczny warsztat nr 1 sala nr 121
Pozycjonowanie chorych leżących z wykorzystaniem udogodnień.
/Tomasz Cieślik, Firma MEDIQUAL; mgr Małgorzata Szerszeń, PMWSZ w Opolu/
Praktyczny warsztat nr 2 sala nr 204
Praktyczne aspekty podawania różnych postaci leków przez pielęgniarki.
/mgr farm. Ewa Zygadło – Kozaczuk, Centrum Informacji o Leku Wrocław/
Praktyczny warsztat nr 3 sala nr 303
Zaopatrzenie stomijne.
/Łukasz Urbaniak Firma Coloplast/
Praktyczny warsztat nr 4 sala nr 304
Specjalistyczne opatrunki w leczeniu ran.
/mgr Marta Leśnik Pielęgniarka diabetologiczna, Specjalista leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej, Paweł Plochowski
Firma Coloplast/
Miejsce sympozjum:
Sala Audytoryjna Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, Tel. 77 44 23 540
E-mail: [email protected]
Adres strony internetowej PMWSZ w Opolu: www.wsm.opole.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards