Sponsorzy konferencji:

advertisement
Sponsorzy konferencji:
Zaproszenie
VIII REGIONALNA KONFERENCJA
NEONATOLOGICZNA
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
20 MAJA 2016r.
Zaproszenie na konferencję naukową
10.10-10.20
Ostrów Wlkp.• 20 maja 2016 • Ostrowskie Centrum Kultury • ul. Wolności 2
10.20-10.50
VIII Regionalna Konferencja Neonatologiczna
objęta jest Honorowym Patronatem
Starosty Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
10.50-11.00
ORGANIZATORZY:
Wielkopolska Izba Lekarska Delegatura Ostrowsko – Krotoszyńska
11.50-12.00
11.00 -11.20
11.20-11.50
12.00-12.10
12.10 –12.20
l
Prof. dr. hab. n. med. Janusz Gadzinowski
Kierownik Kliniki i Katedry Neonatologii UM w Poznaniu
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Dyrekcja ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Oddział Neonatologiczny ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
12.20-12.50
12.50-13.20
13.20-13.50
13.50-14.00
14.00-14.20
14.20-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.50
POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:
15.50-16.00
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu on line – www.szpital.osw.pl lub
telefonicznie – 62 5951276, 62 5951272 do dnia 10.05.2016 r.
Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz 6 punktów edukacyjnych
przyznane przez Wielkopolską Izbę Lekarską.
Program Konferencji
16.00-16.10
16.10-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
9.00-9.10
9.10-9.40
9.40-10.10
Powitanie. Rozpoczęcie konferencji.
Przedstawiciel Izb Lekarskich,
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
Zachorowalność noworodków w Wielkopolsce w świetle danych programu EPICE
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski on behalf of the EPICE research group.
Nowe możliwości immunomodulacji.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
16.50-16.55
16.55-17.00
17.00
Naturalni sprzymierzeńcy.
Mgr Joanna Juszczak Pharmabest
Aktualne zalecenia dotyczące postępowania resuscytacyjnego u noworodków 2015.
Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
Profesjonalny system monitorowania glukozy- rozwiązanie firmy Roche.
Mgr Agata Stolarczyk
Przerwa kawowa
Żywienie noworodków po cięciu cesarskim.
Prof. dr hab. n. med. Marta Szymankiewicz – Bręborowicz
NAN Opti-Pro – żywienie dla przyszłości.
Mgr inż. Małgorzata Namysłowska
Nutricia – ekspert w żywieniu noworodków i małych dzieci.
Mgr Olga Jezierska
Ważne składniki mleka HiPP Combiotik.
Mgr Maria Domańska – Waliś
Wpływ picia alkoholu i palenia tytoniu na zdrowie noworodka.
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski
Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie.
Dr hab. n. med. Jan Mazela
Zakażenia grzybicze u noworodków urodzonych przedwcześnie.
Dr hab. Agnieszka Gniadek U.J. Kraków
Prezentacja firmy Maquet
Przerwa obiadowa
Profilaktyka w neonatologii – znaczenie dla pediatry.
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak – Olejnik
Suplementacja witaminy D oraz kwasów omega-3 u niemowląt i dzieci.
Mgr Paulina Heryng Phytopharm Klęka S.A
Preparaty firmy Bayer w ochronie zdrowia noworodka.
Mgr Edyta Wilk
Antybiotykoterapia u noworodka.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
Sequoia – prezentacja firmy
Nuk, 60 lat inspiracji i doświadczeń.
Mgr Romana Sitarz
NIDCAP z punktu widzenia neurologa dziecięcego i terapeuty integracji
sensorycznej.
Dr Anna Wolbach-Gołębiowska
Czy wiesz jak żywienie wpływa na rozwój mózgu?
Mgr Bartosz Krupiński
Piulatte plus – jak przedłużyć okres karmienia naturalnego.
Mgr Agata Matusiak
Wrodzona niedoczynność tarczycy-opis przypadku.
Dr Katarzyna Marchewka
Zastosowanie surfaktantu w zapaleniu płuc-opis przypadku.
Dr Małgorzata Bogucka
Zakończenie konferencji
Download