1 ocena stanu płodu i diagnostyka prenatalna 2 cukrzyca 3 choroby

advertisement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
OCENA STANU PŁODU I DIAGNOSTYKA PRENATALNA
CUKRZYCA
CHOROBY TARCZYCY
STAN PRZEDRZUCAWKOWY I STANY Z NIM ZWIĄZANE
RESUSCYTACJA NA SALI PORODOWEJ
URAZ OKOŁOPORODOWY
NOWORODKI Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA: WYSTĘPOWANIE, OCENA, POSTĘPOWANIE I
ROKOWANIE
WYWIAD I BADANIE PRZEDMIOTOWE NOWORODKA
OPIEKA NAD ZDROWYM NOWORODKIEM
CZĘSTE ZABURZENIA GENETYCZNE U NOWORODKÓW
NOWORODKI Z CIĄŻ MNOGICH
ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW PRZEZ MATKĘ, NARAŻENIE I OBJAWY ODSTAWIENIA U
NOWORODKA
OPIEKA NAD NOWORODKIEM O EKSTREMALNIE MAŁEJ URODZENIOWEJ MASIE CIAŁA
OPIEKA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ
REGULACJA CIEPŁOTY CIAŁA
KONTYNUACJA OPIEKI NAD WCZEŚNIAKIEM
TRANSPORT NOWORODKA
PLANOWANIE WYPISU
PODEJMOWANIE DECYZJI I DYLEMATY ETYCZNE
OPIEKA NAD UMIERAJĄCYM NOWORODKIEM I POSTĘPOWANIE W OKRESIE ŻAŁOBY
ŻYWIENIE
KARMIENIE PIERSIĄ
RÓWNOWAGA WODNO-ELEKTROLITOWA
HIPOGLIKEMIA I HIPERGLIKEMIA
ZABURZENIA OSOCZOWEGO STĘŻENIA WAPNIA I MAGNEZU
HIPERBILIRUBINEMIA NOWORODKÓW
MARTWICZE ZAPALENIE JELIT
CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO
WENTYLACJA MECHANICZNA
MONITOROWANIE BADANIA GAZOMETRYCZNEGO I FUNKCJI PŁUC
BEZDECH
PRZEJŚCIOWE TACHYPNOE NOWORODKÓW
ZESPÓŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA
DYSPLAZJA OSKRZELOWO-PŁUCNA/ PRZEWLEKŁA CHOROBA PŁUC
ZESPÓŁ ASPIRACJI SMÓŁKI
PRZETRWAŁE NADCIŚNIENIE PŁUCNE NOWORODKÓW
KRWAWIENIE/KRWOTOK Z PŁUC
ZESPOŁY UCIECZKI POWIETRZA
POZAUSTROJOWE UTLENOWANIE KRWI
WSTRZĄS
CHOROBY SERCA
PREPARATY KRWIOPOCHODNE STOSOWANE U NOWORODKÓW
KRWAWIENIE
ZAKRZEPICA U NOWORODKA
NIEDOKRWISTOŚĆ
POLICYTEMIA
TROMBOCYTOPENIA NOWORODKÓW
ZAKAŻENIA WIRUSOWE
Zakażenia bakteryjne i grzybicze
TOKSOPLAZMOZA WRODZONA
KIŁA
GRUŹLICA
CHOROBA Z LYME
Krwawienie wewnątrzczaszkowe
Niedotlenienie okołoporodowe
Drgawki noworodków
Wady cewy nerwowej
PROBLEMY ORTOPEDYCZNE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
OSTEOPENIA WCZEŚNIAKÓW
WRODZONE CHOROBY METABOLICZNE
ZABURZENIA RÓŻNICOWANIA PŁCI
OSTRE STANY CHIRURGICZNE U NOWORODKA
PROBLEMY DERMATOLOGICZNE
RETINOPATIA WCZEŚNIAKÓW
ZABURZENIA SŁUCHU U NOWORODKÓW NA OITN
TYPOWE ZABIEGI W NEONATOLOGII
ZAPOBIEGANIE I LECZENIE BÓLU U NOWORODKÓW
Załącznik A - zasady stosowania leków
Załącznik B - wpływ leków przyjmowanych przez matkę i płód
Załącznik C - LEKI STOSOWANE PRZEZ MATKĘ A KARMIENIE PIERSIĄ
Download