Wczesna diagnoza medyczna nieprawid*owo*ci rozwojowych u ma

advertisement
Wczesna diagnoza medyczna
nieprawidłowości rozwojowych
u małego dziecka
lek. med. Małgorzata Jędrzejczyk
neonatolog, pediatra
Przeżywalność skrajnie niedojrzałych
wcześniaków
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
przeżywalność
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
hbd
Umieralność niemowląt w Polsce i
w Europie w 2011 na 1000 urodzeń
Grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych
• wcześniaki
• niedotlenienie okołoporodowe
• wady wrodzone
• zespoły genetyczne
Ocena noworodka po porodzie
• badanie fizykalne
• ocena w skali Apgar
Ocena neurorozwojowa noworodka
• rozwój somatyczny
• zachowanie (stany behawioralne)
• reakcje wzrokowe i słuchowe
• wzorce postawy
• motoryka spontaniczna
• odruchy
• interakcja: noworodek - matka - otoczenie
Psychologiczne aspekty zaburzeń rozwoju
poznawczego, emocjonalnego i społecznego
• Trudności szkolne
• Zaburzenia uwagi i koncentracji
• Zaburzenia emocjonalne (głównie lękowe)
• Trudności w zakresie funkcji wykonawczych
• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD
• Zaburzenia ze spektrum autyzmu ASD
Dziękuję za uwagę
Download