„MODELE BIZNESU i ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
oraz
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
zapraszają na Międzynarodową Konferencję
„MODELE BIZNESU i ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW”
22 CZERWCA 2017 r., Dąbrowa Górnicza
Cel konferencji:
Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych modeli biznesu organizacji kreujących wartość
w gospodarce opartej na innowacji i wiedzy, a także przedstawienie aktualnych trendów
w zakresie wdrażania strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw.
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad
nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów. Będzie ona
doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania
strategicznego i zarządzania wartością przedsiębiorstw.
Patronat Honorowy:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 295 93 42; e-mail: [email protected]
Wybrane pytania, które będą podstawą prowadzonych dyskusji:













Jak konceptualizować i operacjonalizować modele biznesu organizacji?
Jak tworzyć innowacje jeśli przedsiębiorstwa mają problemy w obszarze finansowania działalności
operacyjnej?
Jak pogodzić ambitne, krótkoterminowe cele udziałowców z długoterminowym procesem
wdrażania innowacji?
Jak powiązać model biznesu ze strategią, procesami biznesowymi i projektami?
Jak osiągać przewagę konkurencyjną poprzez efektywny model biznesu?
Jak zadowolić wszystkie grupy interesariuszy wobec ograniczonych możliwości firm?
Jakie koncepcje zarządzania i finansów mogą wspomóc menadżerów wobec ich współczesnych
problemów?
Jak zarządzać innowacjami z wykorzystaniem koncepcji modeli biznesu?
Jak dobrać odpowiednie koncepcje i metody zarządzania aby osiągnąć skuteczność w procesie
budowy wartości?
Na czym opierać strategię wzrostu wartości przedsiębiorstw?
Jakich wyborów strategicznych dokonywać w rywalizacji rynkowej z wykorzystaniem modeli
biznesu?
Jak powiązać koncepcję Corporate Social Responsibility z Value Based Management tworząc
efektywny model biznesu?
Jak projektować efektywne modele biznesu w kierunku kreacji wartości przedsiębiorstw?
Szczegóły na temat konferencji: www.wsb.edu.pl/modelebiznesu
Komitet Organizacyjny:
Prof. nadzw. PG dr hab. inż. Tadeusz Falencikowski (Politechnika Gdańska)
Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Biuro konferencji:
mgr Magdalena Bracio,
e-mail: [email protected], tel. +48 32 295 93 42, fax. +48 32 295 93 44
Miejsce konferencji:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c, Sala Audytorium Maximum
Patronat Medialny:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 295 93 42; e-mail: [email protected]
Download