rm3ke3u

advertisement
FIZYKA I ASTRONOMIA
ROZKŁAD MATERIAŁU
3Ke, 3U
rok szkolny 2011/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Powtórzenie wiadomości z optyki
Zjawisko fotoelektryczne
Dualizm światła
Widma pierwiastków
Model Bohra budowy atomu wodoru
Dualizm korpuskularno falowy
Lasery i ich wykorzystanie
Nowoczesne urządzenia optyczne
Powtórzenie
Sprawdzian
ELEMENTY TEORII WZGLĘNOŚCI
II.
1.
2.
3.
Podstawy szczególnej teorii względności
E = mc2 – najsłynniejszy wzór świata
Skutki teorii względności
OD MIKROŚWIATA DO KOSMOSU
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
IV.
Cząstki elementarne
Promieniotwórczość
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Wykorzystanie izotopów
Budowa jądra atomowego
Reakcje jądrowe
Energetyka jądrowa
Produkcja energii przez gwiazdy
Ewolucja gwiazd
Diagram Hertzsprunga – Russela
Różne typy gwiazd
Elementy ogólnej teorii względności
Jedność makro- i mikroświata
Powtórzenie
Sprawdzian
LEKCJE KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
Fizyka a filozofia
Fizyka i fizycy
Test końcowy
Omówienie testu
Podsumowanie
Razem 33 godziny
Download