rm1k1zke

advertisement
FIZYKA I ASTRONOMIA
ROZKŁAD MATERIAŁU
1Żke, 1K
rok szkolny 2011/2012
WIADOMOŚCI WSTĘPNE
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lekcja organizacyjna
Test kompetencji
Wielkości fizyczne i ich jednostki
Przekształcanie wzorów fizycznych
Elementy matematyki w fizyce
Przeliczanie jednostek fizycznych
Rys historyczny filozofii nauki
OTACZAJĄCY NAS WSZECHŚWIAT
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
III.
Wstęp do astronomii
Orientacja na niebie – jednostki stosowane w astronomii
Gwiazdy i gwiazdozbiory
Galaktyki i ich rodzaje
Podstawy kosmologii
Prawo Hubble’a
Układy planetarne wokół gwiazd
Planety i prawa ich ruchu
Planety Układu Słonecznego
Księżyce planet – zaćmienia
Inne ciała Układu Słonecznego
Powtórzenie
Sprawdzian
PODSTAWOWE PRAWA MECHANIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podstawowe cechy ruchu
Rodzaje ruchu
Opis fizyczny ruchu
Rozwiązywanie zadań z kinematyki
Co mierzymy ważąc czyli I i III zasada dynamiki
Czy ciała cięższe spadają krócej niż lżejsze czyli II zasada dynamiki
Rozwiązywanie zadań z dynamiki
Prawo powszechnej grawitacji
Do czego służą satelity - siła dośrodkowa
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II zasada dynamiki w postaci uogólnionej
Zasada zachowania pędu
Rozwiązywanie zadań
Nieważkość i przeciążenie
Tarcie statyczne i kinetyczne
Praca i moc
Maszyny proste część
Energia i jej rodzaje
Zasada zachowania energii
Prędkości kosmiczne
Powtórzenie
Sprawdzian
MECHANIKA CIECZY GAZÓW
Prawo Pascala
Lekcja ćwiczeniowa
Prawo Archimedesa
Lekcja ćwiczeniowa
Prawo Bernouliego i siła nośna
Powtórzenie
Sprawdzian
RUCH DRGAJĄCY I FALOWY
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
Wielkości opisujące ruch drgający
Rezonans mechaniczny – ćwiczenia
Skąd się biorą fale
Fale podłużne i poprzeczne
Gdy fala spotyka falę (dyfrakcja, interferencja i zasada Huygensa)
Odbicie fal
Cechy fali dźwiękowej
Efekt Dopplera
Powtórzenie
Sprawdzian
FIZYKA CZĄSTECZKOWA I TERMODYNAMIKA
Cząsteczkowa teoria budowy materii
Przemiany gazowe
Siły międzycząsteczkowe
Własności sprężyste ciał stałych
Energia wewnętrzna, temperatura i ciepło
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
I zasada termodynamiki
Transport energii wewnętrznej
Przemiany energii – zadania
Zmiany stanu skupienia
Bilans cieplny – zadania
Przemiany energii wewnętrznej w energię mechaniczną
II zasada termodynamiki
Powtórzenie
Sprawdzian
Silniki cieplne
Zastosowanie silników cieplnych
Inne rodzaje silników
Razem 75 godzin
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards