Program nauczania biologii w kl. I w roku szk. 2008/2009.

advertisement
Program nauczania biologii w kl. I w roku szk. 2008/2009.
I. Biologia - nauka o życiu.
1.To jest biologia.
2.Komórkowa budowa organizmów.
3.Systematyczny podział organizmów.
4.Podsumowanie i sprawdzian.
II. Jedność i różnorodność organizmów.
5.Sposoby odżywiania się organizmów.
6.Sposoby oddychania organizmów.
7.Sposoby rozmnażania się organizmów.
8.Podsumowanie i sprawdzian.
III. Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe.
9. Świat bakterii i wirusów.
10. Ś wiat protistów.
11 .Grzyby i porosty.
12.Podsumowanie i sprawdzian.
IV. Świat roślin.
13.Zielenice.
14.Tkanki roślinne.
15.Budowa i funkcje korzenia.
16.Liść - wytwórnia pokarmu.
17.Budowa i funkcje łodygi.
18.Mszaki.
19.Paprotniki.
20.Rośliny nagonasienne.
21 .Rośliny okrytonasienne.
22.Podsumowanie i sprawdzian.
V. Świat bezkręgowców.
23 .Tkanki zwierzęce.
24.Gąbki i parzydełkowce.
25.Płazińce i nicienie.
26.Pierścienice.
27.Mięczaki.
28.Stawonogi.
29. Podsumowanie i sprawdzian.
VI. Świat kręgowców.
30.Porównanie bezkręgowców i kręgowców.
31 .Ryby - kręgowce wodne.
32.Płazy - zwierzęta dwuśrodowiskowe.
3 3. Ś wiat gadów.
34.Ptaki - kręgowce latające.
3 5. Ś wiat ssaków.
36.Życie ssaków.
37.Podsumowanie i sprawdzian.
Download