Pestycydy

advertisement
PESTYCYDY…
Pewnie wielu z was nigdy nie spotkało z tym pojęciem, jakim
są środki ochrony roślin.
Pestycydy to substancje syntetyczne lub naturalne,
stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub
niepożądanych, używane głównie do ochrony roślin
uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale również
zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, a także do
niszczenia żywych organizmów, uznanych za szkodliwe, w
budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i
magazynach.
Stosowanie pestycydów
ma swoje dobre jak i złe
strony…
POZYTYWNE TO:
-UZYSKIWANIE WIĘKSZY PLONÓW Z UPRAWY ROŚLIN
-ZMNIEJSZENIE CZĘSTOTLIWOŚCI EPIDEMII WŚRÓD
ZWIERZĄT I PTACTWA.
-PRZYCZYNIENIE SIĘ DO WZROSTU HIGIENY ŻYCIA ORAZ
MNIEJSZEJ ŚMIERTELNOŚCI.
-ZWIĘKSZAJĄ TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
A NEGATYWNE:
-NISZCZENIE POŻYTECZNYCH
ORGANIZMÓW
-SKAŻANIE ZBIORNIKÓW I ŚCIEKÓW
WODNYCH
Cechy, jakimi odznaczają się
środki ochrony roślin to:
•duża
toksyczność w stosunku do szkodników
•mała
toksyczność w stosunku do pozostałych
organizmów, głównie wodnych i człowieka
•odpowiednia
trwałość, tak aby mogły spełnić
swoje zadanie
•duża
podatność na degradację, tak aby po
spełnieniu swojej funkcji szybko zanikały w
środowisku
Wśród pestycydów wyróżniamy podział
według :

Zastosowania

Budowy chemicznej

Toksyczności
Download