Ekologia

advertisement
EKOLOGIA z greckiego oikos=dom
Termin wprowadził w 1869r Ernst Haeckelniemiecki biolog, prof. Uniwersyteteu w Jenie
Ekologia zajmuje się badaniemwzajemnych zależności
między organizmami oraz między organizmami i środowiskiem
EKOLOGIA
AUTEKOLOGIA
SYNEKOLOGIA
Bada powiązania
jednego gatuku ze
środowiskiem
Bada powiązania
grupy organizmów ze
środowiskiem
Jednostki ekologiczne
1. POPULACJA
Zbiór osobników jednego gatunku na danym terenie
gatunek
populacja
2. BIOCENOZA
Zespół populacji wszystkich gatunków na danym terenie
3. EKOSYSTEM
BIOCENOZA
Część ożywiona
BIOTOP
Część nieożywiona
4. BIOM
Zespół wszystkich ekosystemów zajmujących
rozległy obszar kuli ziemskiej, np. tundra, las deszczowy, step
5. BIOSFERA
Zespół wszystkich biomów na kuli ziemskiej
POPULACJA
wybrane cechy
1. Rozrodczość
2.Śmiertelność
3. Liczebność
4.Zagęszczenie
5.Rozmieszczenie
6.Struktura wiekowa
ROZRODCZOŚĆ
ŚMIERTELNOŚĆ
LICZEBNOŚĆ POPULACJI
WZROST
IMIGRACJA
SPADEK
EMIGRACJA
ROZMIESZCZENIE
POPULACJI
RÓWNOMIERNE
Silna konkurencja
SKUPISKOWE
Zwierzęta w stadach
PRZYPADKOWE
Bardzo rzadkie
BIOCENOZA
ZOOCENOZA
zwierzęta
FITOCENOZA
rośliny
BIOTOP
Część nieożywiona ekosystemu
Środowisko, w którym żyje biocenoza
SKAŁY
WODA
GLEBA
POWIETRZE
SŁOŃCE
CIŚNIENIE
PODZIAŁ ORGANIZMÓW
NALEŻĄCYCH DO BIOCENOZY
PRODUCENCI
Głównie rośliny
KONSUMENCI
roślinożercy
drapieżcy
wszystkożercy
REDUCENCI
Grzyby, bakterie
KONSTRUOWANIE
ŁAŃCUCHÓW TROFICZNYCH
SPASANIA
PRODUCENT
KONSUMENT I rzędu
rośliny
roślinożercy
KONSUMENT II rzędu
mięsożercy
KONSUMENCI
kolenych rzędów
DETRYTUSOWY
MARTWE SZCZĄTKI
ORGANIZMÓW
KONSUMENT I rzędu
saprobionty
KONSUMENT II rzędu
drapieżnicy
PODZIAŁ ORGANIZMÓW
NALEŻĄCYCH DO BIOCENOZY
BAZOFILE = zasadolubne
HELIOFILE = światłolubne
ACYDOFILE = kwasolubne
SKIOFITY = cieniolubne
HYDROFILE = optymalne warunki
znajdują w wodzie
PODZIAŁ ORGANIZMÓW
NALEŻĄCYCH DO BIOCENOZ WODNYCH
KRZYWE PRZEŻYWANIA
A-śmiertelność osobników przez całe życie niewielka,
wzrasta u najstarszych ( ludzie, wiekszość ssaków)
B-śmiertelność niezależnie od wieku (ptaki)
C-śmiertelność osobników młodych w pierwszych okresach życia duża
(ryby, pasożyty, owady)
Download