Komputery kwantowe

advertisement
Dziwne prawa mikroświata
Paweł Caban
Do opisu obiektów mikroświata wykorzystywana jest teoria nazywana mechaniką kwantową.
Jest to jedna z najbardziej fundamentalnych teorii fizycznych. Stworzona została do opisu
struktury atomów, ale obecnie jest z powodzeniem wykorzystywana we wszystkich gałęziach
fizyki, aż po kosmologię. Pomimo, że mechanika kwantowa powstała 100 lat temu, to jest
stosunkowo słabo znana. Częściowo spowodowane to jest komplikacją formalizmu, ale
główną przyczyną jest chyba fakt, że jej przewidywania są nieraz całkowicie rozbieżne z
naszą klasyczną intuicją. Ta właśnie nieintuicyjność mechaniki kwantowej czyni z niej teorię
tak fascynującą i powoduje, że znajduje ona coraz to nowe zastosowania. Głównym celem
wykładu będzie pokazanie na kilku przykładach, jak bardzo zachowanie mikroobiektów
odbiega od naszych codziennych doświadczeń. Wykład zilustrowany zostanie kilkoma
pokazami, między innymi zobaczyć będzie można dyfrakcję elektronów.
Download