pytaj-omowienie

advertisement
3
Pytaj: „Dlaczego nie"? Myśl o tym, przed jakim wyborem stoją oni. Jednym z najbardziej
użytecznych sposobów odkrycia interesów jest przede wszystkim zidentyfikowanie podstawowej
decyzji, o jaką według drugiej strony prosisz ich, a następnie zadanie sobie pytania, dlaczego nie
podjęli tej decyzji. Jakie interesy stanęły temu na przeszkodzie? Jeżeli próbujesz zmienić ich
myślenie, musisz zacząć od określenia, o czym myślą teraz. Rozważmy na przykład negocjacje
między USA a Iranem w 1980 r. dotyczące zwolnienia 52 dyplomatów i pracowników ambasady
przetrzymywanych jako zakładników w Teheranie przez studentów. Wiele było oczywiście
przeszkód w rozwiązaniu tego sporu, jednak wiele wyjaśnia po prostu spojrzenie na wybór, przed
jakim stał typowy lider studencki. Żądanie USA było jasne: „Zwolnijcie zakładników". Przez
większą część 1980 r. wybór każdego z liderów studenckich musiał wyglądać podobnie do tego,
który przedstawiony jest poniżej. Wiosna 1980 r. Aktualnie postrzegany wybór irańskiego lidera
studenckiego. Pytanie, przed którym stoi: Czy powinienem wywrzeć presję na zwolnienie
zakładników amerykańskich? JEŻELI POWIEM TAK: JEŻELI POWIEM NIE: - Sprzedam
Rewolucje. + Stoję na straży Rewolucji. - Będę krytykowany, że jestem pro amerykański. + Będę
chwalony jako obrońca islamu. - Inni najprawdopodobniej nie zgodzą się ze mną, a jeżeli inni
zgodzą się i zwolnimy zakładników, to: + Będziemy trzymali się razem + Będziemy mieli mnóstwo
czasu antenowego w telewizji, aby opowiedzieć światu zych skargach. - Iran okaże się słaby. + Iran
okaże się silny. - Poddamy się USA. + Przeciwstawimy się USA. - Nic nie dostaniemy (ani szacha,
ani pieniędzy). + Mamy szansę coś uzyskać (co najmniej nasze pieniądze). - Nie wiemy, co zrobi
USA. + Zakładnicy są jakąś ochroną przed amerykańską interwencją. Ale: Ale: + Istnieje szansa, że
skończą się sankcje. Sankcje na pewno nie zostaną zniesione. + Nasze stosunki z innymi krajami,
szczególnie w Europie, mogą się poprawić. Nasze stosunki z innymi krajami, szczególnie w
Europie, ucierpią. Nadal utrzyma się inflacja i problemy gospodarcze. Istnieje ryzyko militarnej
akcji USA (ale chlubą jest męczeńska śmierć). USA może podjąć dalsze zobowi ązania dotyczące
naszego majątku, nieinterwencji, przerwania sankcji itp. Zawsze możemy zwolnić zakładników
później. Jeżeli wybór typowego lidera studenckiego był jedynie tylko podobny do przedstawionego,
można zrozumieć, dlaczego studenci przetrzymywali zakładników tak długo. Dokonanie ataku było
oburzające i sprzeczne z prawem. Jednak, gdy już wzięto zakładników, to z punktu widzenia
studentów racjonalne było przetrzymywanie ich z dnia na dzień w oczekiwaniu na korzystniejszy
moment do ich zwolnienia.
Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 11
Negocjacje - analiza, planowanie, dyskusja
Negocjacje - sciaga
Negocjacje-opracowanie - Emocje
Status i role międzynarodowe państw-skrypt
Historia polityczna XX wieku - wykłady
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download