id4507-soo7-warszawa..

advertisement
Społeczne Otoczenie Organizacji
Tomasz Ochinowski
*
Jerzy Jagodziński
*
Michał Mijal
No to jak to zaliczyć? (proste i łatwe jak…)
Egzamin pisemny: test z pytaniami otwartymi. Test odbędzie się
podczas sesji egzaminacyjnej. Podczas testu nie można używać
żadnych pomocy (książek, notatek itp…)
Oferta dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką SOO:
30% oceny końcowej można uzyskać biorąc udział
w klasówce z lektur (esej), która będzie miała miejsce – tylko
dla chętnych - w czasie ostatnich 20 minut czwartych zajęć
(sobota 5 XII, niedziela 6 XII).
Uwaga!!! Konieczna jest znajomość zarówno wszystkich
lektury obowiązkowych jak i dodatkowych.
Będzie można używać własnoręczne notatki. Tylko wykonanie
własnoręcznych notatek stwarza możliwość refleksyjnego
przyswojenia wiedzy, tak by można ją było zastosować w praktyce.
Lektury (nie da rady… obowiązkowe…)
pozycje książkowe (trzeba znać treść całości):

Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do
sukcesu w organizacji. Warszawa: PWE

Shermer, M. (2009). Rynkowy umysł, tłum. Eichler, A. E.
i Szwajcer, P. J. Warszawa: Wydawnictwo CiS

Kożusznik, B.(red.)(2005). Kapitał ludzki w dobie
integracji i globalizacji. Katowice: Wyd. UŚ
Lektury (choć nadal obowiązkowe, to tylko artykuły
zebrane w jednej książce)

Stein, P. (2008). Być singlem – próba zrozumienia życia singli, tlum.
Boguni – Borowska, M. W: Sztompka, P. i Boguni – Borowska, M.
(red)., Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 142
– 157

Hardin, R. (2008). Zaufanie i społeczeństwo, tłum. Krywułt. M
W: Sztompka, P. i Boguni – Borowska, M. (red)., Socjologia
codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 525 - 559

Selvin, J. (2008). Internet i formy związków ludzkich, tłum. Juza, M.
W: Sztompka, P. i Boguni – Borowska, M. (red)., Socjologia
codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 593 – 627

Pahl, R. (2008). Neuroza sukcesu, tłum. Śleboda, M. W: Sztompka,
P. i Boguni – Borowska, M. (red)., Socjologia codzienności. Kraków:
Wydawnictwo Znak, s. 934 -959
Lektury dodatkowe

Hochschild, A. R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja
ludzkich uczuć, tłum. Konieczny, J. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, rozdz. 3. Zarządzanie uczuciem, s. 39 – 69, rozdz.
7. Między kijem a marchewką. Zawody wymagające pracy
emocjonalnej, s. 145 – 169 oraz Aneks C. Zawody a praca
emocjonalna, s. 253 – 258

Staniszkis, J. (2009). Antropologia władzy. Warszawa: Prószyński i
S-ka, fragment drukowany na łamach pisma „Europa” z dnia 08.08.
2009 (obecnie dodatek do „Newsweeka”, wcześniej do „Dziennika”)
zatytułowany tam „Kryzys gospodarki, kryzys władzy – przypadek
Unii Europejskiej”. Dostępny w:
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/Europa/kryzys-gospodarki-kryzys-wladzy---przypadek-unii-europejskiej,43635,1 [2009. 02. 10]
Struktura wykładu







Zmiana, innowacja, nauka a etyka
Globalizacja
Ułatwienia komunikacyjne
Komercjalizacja mediów, teatralizacja polityki
Edukacja a zatrudnienie
Dostępność przyjemności
Być nie mieć, uzewnętrznienie tożsamości
Był sobie człowiek…
Szymon Słupnik
 390-459 r. n.e.
 Asceta
 3m ---> 18m
 4m2
 40 lat na słupie
 Dlaczego? I po co?

Erich Fromm






1900-1980
Filozof, psycholog, psychoanalityk, socjolog,
krytyk Freuda
I Wojny Światowej – skąd bierze się taka
postawa społeczeństw?
Negatywne zjawiska społeczne kultury
zachodnioeuropejskiej – trochę lewicował
1941 – „Ucieczka od wolności”
1976 – „Mieć czy być”
„Mieć czy być”
O wartości społeczeństwa decyduje
stopień realizacji pozytywnego
potencjału jego obywateli, a nie
bogactwo
 Modus „mieć” vs modus „być”
 Modus „mieć” – forma pasywna
 Modus „być” – forma aktywna
 Problem z kapitalizmem…

„Mieć czy być” c.d.

Koncepcja a studia:




Związek z samorealizacją (Moja lewa stopa)
Zagrożenia wynikające z „mieć”:




„mieć – gromadzenie wiedzy w celu odtworzenia na
egzaminie
„być” – przyswajanie wiedzy połączone z jej
przetwarzaniem i wykorzystywaniem na kolejnych
etapach
Sadomasochizm
Konformizm
Agresja
III 2009 – Winnenden…
„Ucieczka od wolności”
Książka powstała z zadumy nad
źródłami faszyzmu i wszelkich dyktatur
autorytarnych
 Dlaczego ludzie godzą się na objęcie
władzy przez dyktatorów i nie walczą z
tym?
 Czy coś zyskują?
 Istnieją trzy mechanizmy ucieczki od
wolności

„Ucieczka od wolności” c.d.

Mechanizmy ucieczki od wolności:
Autorytaryzm (dążenie do
podporządkowania się autorytetom)
 Destruktywność (usuwanie zagrożenia)
 Mechaniczny konformizm (przynależność i
spokój w zamian za posłuszeństwo i
podporządkowanie) (Prosta historia)


Osobowość autorytarna –
sadomasochistyczna
„Ucieczka od wolności” c.d.

Osobowość autorytarna:











Konwencjonalizm
Podporządkowanie
Agresja
Antyintracepcja
Przesądność i stereotypowość
Potępianie słabości
Projekcja negatywnych uczuć
Obsesyjne zainteresowanie seksem
Destrukcyjność
Cynizm
Czy to Państwu kogoś nie przypomina?...
Systemy totalitarne





Konwencjonalizm – silne przywiązanie do
drobnomieszczańskiego systemu wartości
Autorytarna podległość – brak krytycyzmu
wobec wyidealizowanych autorytetów
Agresywne szukanie autorytetu – osób
naruszających konwencje
Wiara w przesadę
Przekonanie, że tajemnicze siły kierują
naszym losem
Systemy totalitarne c.d.
Myślenie stereotypami
 Dążenie do siły i brutalności –
identyfikacja z takimi postaciami
 Destrukcyjność i cynizm
 Wrogość wobec innych
 Projekcja własnych popędów na świat
zewnętrzny

Locus of control
Locus of control – umiejscowienie
kontroli
 Wewnętrzne i zewnętrzne
 Wewnątrz- i zewnątrzsterowność
 Poczucie umiejscowienia kontroli jest
subiektywne
 Co z tego wynika dla działań?

Co nas określa jako jednostkę?
W jaki sposób zdefiniuję, czym różnię się
od innych ludzi?
…
 Aspekty:

Fizjologiczne
 Behawioralne
 Społeczne
 Psychiczne
 Inne…

Co nas określa? c.d.
Jak opiszemy kogoś obcego naszym
znajomym?
 Jak opiszemy siebie komuś obcemu?
 Jakich kategorii opisu użyjemy?
…
 Co musiano by mi zabrać, żebym
przestał być sobą?

Co nas określa? c.d.







A co określa innych?
Operacje plastyczne (Notting Hill)
Operacje plastyczne w TV upodabniające do
znanych ludzi (Człowiek-jaszczurka itp.)
Kolekcjonerstwo
Celebryci
Leon Zawodowiec i korzenie
…
Umiejscowienie tożsamości
Umiejscowienie tożsamości a modus
 Umiejscowienie tożsamości a
osobowość autorytarna
 Umiejscowienie tożsamości a
zewnętrzne poczucie umiejscowienia
kontroli

Był sobie człowiek c.d.
Szymon Słupnik
 Jeden z biegunów opisywanych zjawisk
– jaki jest ten drugi?
 Diabeł ubiera się u Prady?

Miłej nauki 
No i zdania egzaminu
za pierwszym razem

Download