Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji EDWARD

advertisement
Serdecznie zapraszamy do udziału
w II edycji EDWARD ALTMAN LECTURE SERIES.
Temat przewodni tegorocznego wydarzenia:
Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarczego kraju
związane z niskimi stopami procentowymi
Zapisz się już dziś!
Ramowy Program
• 8:00 – 9:00
• 9:00 – 9:10
• 9:10 – 10:45
• 10:45 – 11:15
• 11:15 – 12:45
• 12:45 – 13:15
• 13:15 – 14:45
• 14:45 – 15:00
Rejestracja
Otwarcie konferencji
Wykład prof. Anthony Saundersa (Stern School of Business na New York University)
pt. „Mind the gap - the difference between US and European loan rates” (wykład w jęz. angielskim)
Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki gospodarczej
na temat znaczenia niskich i ujemnych stóp procentowych dla rozwoju gospodarczego,
funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych
Przerwa kawowa
Sesja młodych ekonomistów – wystąpienia laureatów konkursu
oraz dyskusja nad kierunkami badań
Podsumowanie i zamknięcie konferencji.
Gość honorowy: prof. Anthony Saunders
Profesor finansów i były kierownik Katedry Finansów w Stern School of
Business na New York University. Profesor Saunders doktoryzował się w
London School of Economics i od 1978 roku wykłada na studiach
magisterskich i licencjackich na Uniwersytecie Nowojorskim. W trakcie
swojej kariery akademickiej, zarówno dydaktycznie jak i naukowo
specjalizuje się w tematyce zarządzania ryzykiem w instytucjach
finansowych. Jako visiting profesor Anthony Saunders prowadzi
wykłady w wiodących uczelniach na całym świecie, m.in. w INSEAD,
Stockholm School of Economics czy University of Melbourne.
Wśród panelistów m.in.:
Paweł Borys
Prezes Polskiego Funduszu
Rozwoju
Paweł Durjasz
Dr hab. Łukasz Goczek
Główny ekonomista PZU
Uniwersytet Warszawski
Wśród panelistów m.in.:
Krzysztof Pietraszkiewicz
Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska
Prezes Związku Banków
Polskich
Dyrektor Zarządzający w Departamencie Rynków
Finansowych OTC Markets
Wśród panelistów m.in.:
Zdzisław Sokal
Prezes Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego
Dr Filip Świtała
Łukasz Tarnawa
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego
Główny Ekonomista
Bank Ochrony Środowiska
Moderator panelu:
Moderatorzy sesji młodych ekonomistów:
Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Prof. Zbigniew Polański
Prof. Michał Wrzesiński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Narodowy Bank Polski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Projekt realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji
ekonomicznej.
Partner konferencji:
Patronat medialny:
Download