Zadanie z rachunku kosztów

advertisement
rachunkowość zarządcza – zadania
Zadanie 1





Wiedząc, że w przedsiębiorstwie „Sigma”,
na koszty działania A przypada nakładów o wartości 5000,- (wiąże się on z dokonywaniem
ustawienia maszyn przy każdorazowej zmianie serii produkowanych wyrobów),
w bieżącym okresie przeprowadzono 4 ustawienia maszyn w związku z produkcją X i 2
ustawienia maszyn w związku z produkcją Y,
koszty bezpośrednie produkcji obejmowały materiały bezpośrednie odpowiednio na X i Y: 4000,i 6000,- oraz płace bezpośrednie 2000,- i 3000,koszty innych działań dotyczące X wynosiły 1500,- a Y 3400,wytworzono 30 szt X i 40 szt Y.
Oblicz jednostkowy koszt X i Y stosując metodykę rachunku kosztów działań. Swoje rachunki opisuj
w taki sposób, aby było wiadomo, co w danym miejscu jest wyliczone (chodzi o przejrzysty i czytelny
układ rozwiązania).
Zadanie 2
W pewnej firmie na koniec badanego okresu stwierdzono, ze sprzedaż kredek ukształtowała
się na poziomie 20 000 000 kompletów (opakowań). Jednostkowy koszt zmienny produkcji wynosi 8
jednostek pieniężnych za opakowanie. Jednostkowa cena sprzedaży opakowania wynosi 10 jednostek
pieniężnych. W tym samym okresie koszty stałe wyniosły 10 000 000 jednostek pieniężnych.
Na podstawie poniższych danych proszę zbudować rachunek zysków i strat wg rachunku kosztów
zmiennych a następnie obliczyć podając wzory i wyliczenia:
1) Ile wynosił zysk operacyjny za badany okres?
2) Ile wynosił próg rentowności ?
a) w badanym okresie
b) jeżeli koszty stałe wzrosną o 20 % w stosunku do badanego okresu
c) jeżeli cena sprzedaży wrośnie o 20 % w stosunku do badanego okresu, zaś koszty stałe będą
wynosić 22 000 000.
Zadanie 3
Rachunek kosztów zmiennych w firmie Arkadia za ostatni miesiąc był następujący:
przychody
koszty zmienne
marża na pokrycie
koszty stałe
wynik ze sprzedaży
1 200 000
800 000
400 000
300 000
100 000
Firma nie wykazuje zmian w zapasach a danym okresie sprzedała 20 000 sztuk produktu.
Należy obliczyć:
a) Wskaźnik marży na pokrycie
b) Próg rentowności w danym okresie
c) Jeśli sprzedaż się zwiększy o 100 sztuk, to o ile zwiększy się wynik ze sprzedaży?
d) Ile sztuk produktu musi sprzedać firma aby osiągnąć zysk ze sprzedaży w wysokości 125 000?
e) Jaki jest margines bezpieczeństwa?
Download