Połączenie z bazami danych na systemie Android

advertisement
Połączenie z bazami danych na systemie Android
Aby na systemie Android skorzystać z baz danych dostępnych na stronach Biblioteki Akademii Leona
Koźmińskiego należy wykonać następujące kroki:
Przy połączeniu przez sieć WiFi
1. Przesuwamy górną belkę na dół i wchodzimy w ustawienia telefonu:
2. Wchodzimy w sieci WiFi:
3. Wchodzimy w ustawienia konkretnej sieci np. ALK-STUDENCI przytrzymując palec dłużej na
nazwie sieci
4.
Klikamy na modyfikuj sieć. Otworzą się ustawienia sieci. Zaznaczmy Pokaż opcje
zaawansowane.
5. Niżej pokażą się dodatkowe informacje. Klikamy na ustawienia serwera proxy.
6. Otworzy nam się okienka gdzie wybieramy ręczną metodę wprowadzania adresu serwera
7. Potwierdzamy nasz wybór i ręcznie wpisujemy adres serwera: proxy.kozminski.edu.pl oraz
port 8080 (UWAGA! Bez wpisania portu nie będzie można zapisać ustawień)
8. Zapisujemy ustawienia i włączamy przeglądarkę internetową. Program poprosi nas o
wpisanie swojej nazwy użytkownika i hasła. Po poprawnym zalogowaniu się, mamy dostęp
do baz danych na stronie Biblioteki ALK.
Konfiguracja punktów dostępowych (Internet przez sieć komórkową)
1. Przesuwając górną belkę wchodzimy w ustawienia telefonu. Przechodzimy do transmisji
danych.
2. Przechodzimy do punktów dostępowych:
3. Wybieramy odpowiedni punkt, z którego korzystamy
4. Wpisujemy odpowiedni serwer i port: proxy.kozminski.edu.pl port 8080
5. Po wprowadzeniu danych zapisujemy ustawienia klikając na kropki w prawym, górnym rogu i
przycisk zapisz.
6. Po zapisaniu ustawień włączamy przeglądarkę internetową. Program poprosi nas o wpisanie
swojej nazwy użytkownika i hasła. Po poprawnym zalogowaniu się, mamy dostęp do baz
danych na stronie Biblioteki ALK.
UWAGA!!! PRZY USTAWIONYM SERWERZE PROXY TRACĄ PAŃSTWO DOSTĘP DO STRON
INTERNETOWYCH INNYCH NIŻ STRONY ALK I BAZY DANYCH. ABY PRZYWRÓCIĆ DOSTĘP DO
WSZYSTKICH ZASOBÓW SIECIOWYCH NALEŻY USUNĄC USTAWIENIA SERWERA PROXY.
Download