Pobierz program

advertisement
Jakość życia zawodowego.
Klimat etyczny i innowacyjny miejsca pracy
7 grudnia 2016
Sala Senatu D/202, w siedzibie ALK przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie
Program konferencji
09.30 Rejestracja uczestników
10.00
Otwarcie konferencji, prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Katedra Etyki Biznesu ALK
Sesja I
10.10 – 10.20 Zarządzanie przez wartości a zaangażowanie pracowników – Paweł Kaczmarczyk, Konfederacja
Lewiatan, doktorant ALK
10.20 – 10.30 Kapitał ludzki i jego rola w innowacyjnej firmie – Mirosław Dobrzyński, VERISMO HR
10.30 – 10.40 Życie zawodowe i jego determinanty – prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn, SGH
10.40 – 10.50 Standard Well Building w nowoczesnych biurach – Wioletta Fabrycka, RD bud
10.50 – 11.00 Budowanie atrakcyjności inwestycyjnej w oparciu o raportowanie informacji w zakresie etyki i HR –
dr Robert Sroka, ALK
11.00 – 11.10 Kultura bezpieczeństwa pracy i społecznej odpowiedzialności źródłem rozwoju przedsiębiorstwa i
wzrostu zaangażowania pracowników – Agnieszka Kamińska, Grupa VELUX
Dyskusja
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
Sesja II
11.45 – 11.55 Etyka miejsca pracy – prof. dr hab. Wojciech Gasparski, Katedra Etyki Biznesu ALK
11.55 – 12.05 Odpowiedzialność jako kompetencja kluczowa w miejscu pracy – dr Klaudia Śledzińska,
Instytut Socjologii UKSW
12.05 -12.15
Orientacje społeczne i obraz własnej osoby jako przejaw psychologicznego funkcjonowania na tle
cech wykonywanej pracy - prof. nadzw. dr hab. Krystyna Janicka, IFiS PAN
12.15 – 12.25 Kultura organizacyjna przedsiębiorstw high-tech – dr Maciej Gurbała, Katedra Geografii
Ekonomicznej SGH
12.25 – 12.35 Jak kształtowanie klimatu etycznego i innowacyjnego miejsca pracy wiąże się z zachowaniami
etycznymi i zaangażowaniem pracowników? – Maciej Ługowski, doktorant SWPS we Wrocławiu
12.35 – 12.45 Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie – Agnieszka Gondek, doktorantka UKSW
12.45 – 12.55 Innowacje społeczne w miejscu pracy – Małgorzata Ćwil, Katedra Metod Ilościowych ALK,
prof. Bolesław Rok, Katedra Etyki Biznesu ALK
Dyskusja
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Polska premiera gry symulacyjnej „Kultura innowacji”, www.kozminski.edu.pl/kulturainnowacji/
15.30
Podsumowanie konferencji
„Konferencję zorganizowano w ramach III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w
latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy”.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards