MAK_2

advertisement
Konfiguracja i diagnostyka sieci przewodowej i bezprzewodowej.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z konfigurowaniem i tesowaniem sieci
przewodowej i bezprzewodowej.
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonaj następujące zadania:
Nadaj swojemu komputerowi unikalna nazwę iMacNN, gdzie NN to dwucyfrowy nmer
stanowiska (kolejno od ściany z tablicą w lewo).
Stwórz dwie lokalizacje sieciowe: Ethernet i Radio. W każdej z nich skonfiguruj tylko jedną
kartę sieciową. IP komputera to: 192.168.2.30+NN (NN jak wyżej). Komputer powinien mieć
dostęp do sieci radiowej Pracownia35 z hasłem sala35.
Działając w parach stwórzcie sieć radiową między dwoma komputerami o nazwie Siec1_2,
Siec3_4, itd. Następnie wykonajcie testową transmisję. Wykonajcie pomiar czasu wędrówki
pakietu między tymi komputerami.
Zbadaj czasy transmisji pakietów do routerów 192.168.2.1 i 192.168.2.10, do serwera
192.168.2.2, do serwera DNS 194.204.15.1 i serwera www.wp.pl poprzez siec radiową i
przewodową.
Opisz inne zastosowania programu do diagnostyki sieci.
Projekt realizacji prac powinien mieć określoną strukturę (budowę). Elementy struktury i ich
nazwy odnaleźć można w treści zadania po sformułowaniu „Projekt realizacji prac powinien
zawierać:”.
Są one następujące:
1. Tytuł projektu
2. Założenia do projektu, zawierające:
a. Wykaz sprzętu i oprogramowania
b. Wykaz przeprowadzanych czynności konfiguracyjnych i badań systemu plików
3. Opis sposobu konfiguracji ustawień sieciowych
4. Opis tworzeni sieci między dwoma komputerami.
5. Dokumentację z testów
6. Wnioski oraz wskazówki eksploatacyjne dla użytkowników.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards