Pytania_przyrodnicze_do_konkursu_szkolnego_OMNIBUS

advertisement
Pytania przyrodnicze do konkursu szkolnego OMNIBUS organizowanego w roku szkolnym 2015/2016.
Nazwisko i imię ucznia ………………………………………………………………………….. klasa ………………….
Zadanie1. Podaj 4 różnice między jeziorem a bagnem.
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
Zadanie 2. Wymień 10 elementów występujących w wyposażeniu i prawidłowym funkcjonowaniu portu
lotniczego.
1-……………………………………………………… ,
6-………………………………………………………………….. ,
2-…………………………………………………….. ,
7-………………………………………………………………….. ,
3-……………………………………………………. ,
8-………………………………………………………………….. ,
4-……………………………………………………. ,
9-………………………………………………………………….. ,
5-……………………………………………………. ,
10-…………………………………………………………………. .
Zadanie 3. Które informacje są fałszywe (zaznacz znakiem x ):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Na rosnącym samotnie drzewie gałęzie są dłuższe od strony południowej,
Mech porasta kamienie od strony północnej,
Na ściętym pniu węższe słoje będą od strony południowej,
Zdolność wytwarzania pokarmu z wody i dwutlenku węgla zachodzi u roślin przy udziale słońca,
Umiejętność samodzielnego przygotowywania posiłków to samożywność,
W poszczególnych strefach jeziora temperatura wody, zawartość tlenu i ilość światła jest zmienna.
Zadanie 4 Jaka jest różnica między segregacją a recyklingiem.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 5. Dlaczego zwierzęta żyjące w głębokich rzekach, stawach i jeziorach są w stanie przetrwać zimę?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.Zadanie 6. Które zachowania lub cecha nie jest sposobem radzenia sobie z wysokimi temperaturami przez
zwierzęta żyjące na pustyni? ( poprawne odpowiedzi zaznacz znakiem x )
a)
b)
c)
d)
Zagrzebywanie w ziemi,
Wytwarzanie ochronnej warstwy w skórze,
Ograniczenie pocenia się,
Oddawanie małej ilości moczu.
Zadanie 7. Układ krwionośny człowieka
a)
b)
c)
d)
e)
Dostarcza tlenu i odprowadza zbędne substancje,
Dostarcza substancje odżywcze, pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę ciała,
Doprowadza jasną i natlenioną krew z komórek ciała z serca do komórek ciała,
Doprowadza ciemną krew z komórek ciała do serca,
Spełnia funkcje wymienione zarówno w punkcie a jak i d.
Zadanie 8. Wskaż skreślając znakiem x zdanie błędne:
a) Komórka jajowa po zapłodnieniu może podzielić się na dwie połowy, rozwijające się niezależnie,
b) Mięśnie narządów wewnętrznych pracują w parach,
c) W procesie oddychania komórkowego niezbędny jest udział układów: krwionośnego i
oddechowego,
d) W okresie szkolnym pojawia się u chłopców zarost i powiększają się biodra,
e) Niedobór witaminy C powoduje częste przeziębienia,
f) Poprawna kolejność narządów układu pokarmowego to: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito
cienkie, jelito grube,
Zadanie 9. Co nie jest prawdą o Układzie Słonecznym ( błędne odpowiedzi zakreśl znakiem x ).
a)
b)
c)
d)
Niektóre jego planety możemy zobaczyć z Ziemi gołym okiem,
Księżyc jest jedynym ciałem niebieskim krążącym wokół planet wewnętrznych w całym układzie,
Mimo, że Merkury jest położony najbliżej Słońca, to na Wenus panuje najwyższa temperatura,
Ponieważ Ziemia jest kulą, widoczność nie zależy od wysokości na jakiej się znajdujemy.
Zadanie 10. Wybierz skreślając znakiem x zdanie fałszywe dotyczące naszej planety.
a)
b)
c)
d)
Bieguny są położone bliżej środka Ziemi niż równik,
Zjawisko dnia polarnego i nocy polarnej występuje tylko na biegunach,
Następstwo pór roku wynika z wydłużenia orbity ziemskiej w kształt elipsy,
W całości na półkuli północnej położone są kontynenty: Europa i Azja.
Download