Document

advertisement
1. Spośród poniższych cech budowy wybierz trzy charakterystyczne dla roślin lądowych. 3 p.
a) obecność chwytników lub korzeni
b) brak chwytników i korzeni
c) obecność skórki zabezpieczającej przed utratą wody
d) brak skórki zabezpieczającej przed utratą wody
e) obecność rurek docierających do wszystkich części roślin
f) mechanizmy obronne przed gorącem i zimnem
2. Napisz nazwy organów rośliny lądowej wskazanych na rysunku.
2 p.
3. Wpisz w kratkę literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli zdanie
jest fałszywe.
4 p.
a) Niektóre mchy są biowskaźnikami czystości środowiska.
b) Mchy mają zdolność gromadzenia dużej ilości wody.
c) Mchy należą do roślin okrytonasiennych.
d) Mchy nie mają skórki zabezpieczającej przed utratą wody.
4. Zaznacz znakiem „x” rośliny nasienne.
2 p.
5. Wstaw w kratkę literę N, jeśli informacja dotyczy rośliny nagonasiennej, lub literę O, 3 p.
jeśli dotyczy rośliny okrytonasiennej.
a) większość z tych roślin to drzewa iglaste
b) charakteryzują się dużą różnorodnością, są wśród nich drzewa, krzewy
i rośliny zielne
c) ich kwiatostany żeńskie mają postać szyszek
d) wytwarzają kwiaty, które są często barwne i pachnące
1
e) ich nasiona są nieosłonięte
f) wytwarzają owoce, wewnątrz których schowane są nasiona
6. Rozpoznaj rośliny przedstawione na rysunkach i napisz ich nazwy.
3 p.
7. Rozpoznaj i zaznacz znakiem „x” tę roślinę, która ma system korzeniowy wiązkowy. 1 p.
8. Zaznacz strzałką na rysunku strefę wydłużania i napisz, jaką odgrywa ona rolę.
2 p.
Rolą strefy wydłużania jest .................................................................................................. .
9. Zaznacz znakiem „x” funkcje, które pełni łodyga roślin nasiennych.
a) utrzymuje roślinę w glebie
b) utrzymuje pąki i kwiaty
c) wytwarza owoce
d) przewodzi wodę wraz z solami mineralnymi
e) przewodzi substancje odżywcze
3 p.
10. Wpisz nazwy tych roślin, które mają liście złożone.
3 p.
2
Liście złożone mają następujące rośliny: ........................................................................... .
11. Jakiego ważnego elementu, będącego męskim organem rozmnażania płciowego,
brakuje w budowie kwiatu na poniższym rysunku?
1 p.
Na rysunku brakuje .......................................................................................................... .
12. Zaznacz znakiem „x” poprawne wyjaśnienie pojęcia.
1 p.
Zapylenie to.
A. połączenie komórki jajowej z plemnikiem
B. wytworzenie nasienia
C. przeniesienie pyłku na znamię słupka
D. kiełkowanie łagiewki pyłkowej
13. Uzupełnij schemat cyklu rozwojowego rośliny nasiennej. Wstaw w odpowiednie
2 p.
miejsca numery przyporządkowane rysunkom lub określeniom, zaczynając od miejsca
wskazanego strzałką.
14. Zaznacz znakiem „x” te rośliny, których owoce są trujące dla człowieka.
3
2 p.
15. Wymień dwa sposoby rozsiewania się nasion.
2 p.
a) .......................................................................................................................................
b) .......................................................................................................................................
1. Spośród poniższych cech budowy wybierz trzy charakterystyczne dla roślin lądowych. 3 p.
a) brak skórki zabezpieczającej przed utratą wody
b) obecność skorki zabezpieczającej przed utratą wody
c) mechanizmy obronne przed gorącem i zimnem
d) obecność rurek docierających do wszystkich części roślin
e) brak chwytników i korzeni
f) obecność chwytników lub korzeni
2. Napisz nazwy organów rośliny lądowej wskazanych na rysunku.
2 p.
3. Wpisz w kratkę literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli zdanie
jest fałszywe.
4 p.
a) Mchy mają skórkę zabezpieczającą przed utrata wody.
b) Mchy nie mają zdolności gromadzenia dużej ilości wody.
c) Mchy należą do roślin zarodnikowych.
d) Niektóre mchy są biowskaźnikami czystości środowiska.
4
4. Zaznacz znakiem „x” rośliny nasienne.
2 p.
5. Wstaw w kratkę literę „N”, jeśli informacja dotyczy rośliny nagonasiennej,
3 p.
lub literę „O”, jeśli dotyczy rośliny okrytonasiennej.
a) charakteryzują się duża różnorodnością, są wśród nich drzewa, krzewy
i rośliny zielne
b) większość z tych roślin to drzewa iglaste
c) wytwarzają kwiaty, które są często barwne i pachnące
d) ich kwiatostany żeńskie mają postać szyszek
e) wytwarzają owoce, wewnątrz których schowane są nasiona
f) ich nasiona są nieosłonięte
6. Rozpoznaj rośliny przedstawione na rysunkach i napisz ich nazwy.
3 p.
7. Rozpoznaj i zaznacz znakiem „x” tę roślinę, która ma system korzeniowy palowy.
1 p.
5
8. Zaznacz strzałką na rysunku strefę włośnikową i napisz, jaką odgrywa ona rolę.
2 p.
Rolą strefy włośnikowej jest ................................................................................................ .
9. Wybierz i zaznacz znakiem „x” funkcje, które pełni łodyga roślin nasiennych.
a) przewodzi wodę wraz z solami mineralnymi
b) przewodzi substancje odżywcze
c) pobiera z gleby wodę z solami mineralnymi
d) utrzymuje liście i owoce
e) wytwarza owoce
3p.
10. Wpisz nazwy tych roślin, które maja liście pojedyncze.
3 p.
Liście pojedyncze maja następujące rośliny: ..................................................................... .
11. Jakiego ważnego elementu, będącego żeńskim organem rozmnażania płciowego,
brakuje w budowie kwiatu na poniższym rysunku?
1 p.
Na rysunku brakuje .......................................................................................................... .
6
12. Zaznacz znakiem „x” poprawne wyjaśnienie pojęcia.
Zapylenie to
A. przeniesienie pyłku na znamię słupka
B. wytworzenie nasienia
C. kiełkowanie łagiewki pyłkowej
D. połączenie komórki jajowej z plemnikiem
1 p.
13. Uzupełnij schemat cyklu rozwojowego rośliny nasiennej. Wstaw w odpowiednie
2 p.
miejsca numery przyporządkowane rysunkom lub określeniom, zaczynając od miejsca
wskazanego strzałką.
14. Zaznacz znakiem „x” te rośliny, których owoce są jadalne dla człowieka.
2 p.
15. Wymień 2 sposoby rozsiewania się owoców.
2 p.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards