rośliny chronione objęte ochroną gatunkową ścisłą lub częściową w

advertisement
ROŚLINY CHRONIONE OBJĘTE
OCHRONĄ GATUNKOWĄ
ŚCISŁĄ LUB CZĘŚCIOWĄ W
POLSCE
Wiciokrzew
suchodrzew
Rośliny okrytonasienne
Rojnik górski
Kalina
koralowa
Barwinek
pospolity
Kosaciec
fioletowy
Rośliny jednoliścienne
Śnieżyca
wiosenna
Mieczyk błotny
Szachownica
kostkowata
Paprotniki i widłaki
Języcznik
zwyczajny
Podrzeń żebrowiec
Widłak jałowcowaty
Roślinność terenów podmokłych i
Rukiew
bagiennych
Skalnica
torfowiskowa
Rosiczka bagienna
Grzybieńczyk
wodny
wodna
Warzucha polska
Podstawy prawne
Mikołajek nadmorski
Rośliny chronione, podlegające w Polsce ochronie na podstawie "Rozporządza
Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.) na
podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880)".
Cis pospolity
Podkarpackie Towarzystwo Edukacji
Alternatywnej „Wszechnica”
Technologie informacyjne i edukacja multimedialna-MIII
Autor: Bożena Szmyd
Krosno 29.11-01.12.2004r
Download