Rośliny jeziora

advertisement
Rośliny jeziora
Są częścią ekosystemu – jeziora.
W jeziorze występują organizmy wodne
Cudzożywne:
Jednokomórkowe
• bakterie
Samożywne:
• glony
• rośliny wodne
• pierwotniaki
Wielokomórkowe
• mięczaki
(małże, ślimaki)
• płazy (kijanki)
• skorupiaki
• ryby
Rośliny występujące w zbiornikach
tworzą strefy. Jest to związane z
ich przystosowaniem do różnych
warunków życia.
Strefy wód:
- strefa przybrzeżna,
- strefa otwartej toni wodnej,
- strefa przydenna.
Roślinom wodnym również potrzebne jest światło,
czyli nasłonecznienie. Tylko w jego obecności mogą
wytwarzać pokarm.
W głębokich jeziorach nie spotykamy roślin
w strefie przydennej, gdzie promienie słoneczne
wcale nie docierają.
Rośliny strefy przybrzeżnej
Rośliny wynurzone:
- tatarak zwyczajny,
- pałka wodna,
- trzcina pospolita.
Łodygi puste lub osadzone
w postaci kłącza.
Liście sztywne i wydłużone.
Rośliny o liściach pływających
-
Grążel żółty
Grzybień biały
Rzęsa wodna
Żabiściek pływający
Strzałka wodna
Jaskier wodny
Liście duże okrągłe lub owalne,
pływające po powierzchni.
Łodygi pod wodą długie, miękkie.
Kwiaty na wodzie lub nad wodą.
Nasiona rozsiewane przez wodę.
Rośliny zanurzone
-
Wywłócznik okółkowy
Moczarka kanadyjska
Rogatek sztywny
Rdestnica
Mech wodny
Bardzo często nie mają korzeni,
łodygi giętkie, liście drobne
i postrzępione.
Nasiona rozsiewane przez wodę.
Rośliny wodne posiadają miękisz powietrzny,
charakteryzujący się silnie rozwiniętymi
przestrzeniami międzykomórkowymi.
Bibliografia
Dudek E., Przyroda 5,Wydawnictwo Edukacyjne,
Wiking, Wrocław 2000.
Fojt-Jasińska J., Przyroda 5, Wyd. ABC, Poznań.
Góra B., Samodzielna praca ucznia na lekcjach
biologii, WSiP, Warszawa 1981.
Fojt-Jasińska J., Przyroda 5, Wydawnictwo ABC,
Poznań 2000.
Download