ODPOWIEDZI DO TESTU ZE SPOTKANIA 5,6

advertisement
ODPOWIEDZI DO TESTU ZE SPOTKANIA 5,6 – grzyby, rośliny
Nr
pytania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Odpowiedzi
Organellum oznaczone jako B. Jest to wodniczka tętniąca. Pantofelek żyje w
wodzie słodkiej, a więc w środowisku hipotonicznym względem swojej
komórki. Woda napływa do komórki, wodniczka tętniąca usuwa nadmiar wody
z komórki i w ten sposób zapobiega lizie komórki.
Są to modyfikacje liści.
A – liście spichrzowe – magazynują substancje zapasowe.
B – Liście pułapki – przystosowane do łapania i trawienia ciała owadów –
zawierają gruczoły trawienne.
I– diaspory te posiadają organy lotne (np. skrzydełka, puch), bo są rozsiewane
przez wiatr ( anemochoria).
II – diaspory te posiadają organy czepne (np. haczyki, przydatki czepne),
ponieważ są rozsiewane przez zwierzęta (zoochoria).
Jest to przystosowanie do panowania przez rośliny nowych środowisk.
Np. g – aparaty szparkowe w zagłębieniu – ochrona przed nadmierną
transpiracją; c – miękisz asymilacyjny wieloramienny – zwiększenie
powierzchni asymilacyjnej.
A- 2, 3, 5, 7
B- 1,4,6
a- owadopylny – wykształcony okwiat , który zwabia owady.
b- Wiatropylny – zredukowany okwiat, pylniki duże (produkują dużo
pyłku) na długich nitkach, znamię słupka pierzaste.
Różnozarodnikowe paprotniki – widliczka ostrolistna, poryblin jeziorny,
salwinia pływająca
Najpierw rozwija się korzeń, ponieważ rozwijająca się roślina musi czerpać
wodę z solami mineralnymi, którą w górę rośliny przewodzi łodyga. W nasieniu
znajduje się jeszcze tkanka odżywcza, więc liście miga pojawić się na końcu.
Mrówki zanoszą nasiona do swoich gniazd bądź zjadają elajosomy w drodze do
mrowiska, porzucając nasiona, w ten sposób przyczyniają się do
rozprzestrzeniania się roślin.
a- zarodniki konidialne ,powstają w wyniku mitozy np. pędzlak, kropidlak
b- sporangialne, powstają w wyniku mitozy np. u pleśniaka białego
c- workowe (askospory) powstają w wyniku mejozy, np. smardz
d- podstawkowe (basidiospory) powstają w wyniku mejozy, np. pieczarka
Rośliny środowisk wodnych: B, C, D, F
Rośliny środowisk lądowych: A,E
A –jądro komórki jajowej powstanie zarodek, z którego rozwinie się sporofit
B – wtórne jądro woreczka zalążkowego, powstanie triploidalne bielmo wtórne,
materiał zapasowy. do rozwoju zarodka.
A – jest to rozwój heteromorficzny z przewagą gametofitu.
C – zapłodnienie na drodze anizogamii
D – W wyniku zapłodnienia powstaje diploidalny sporofit.
U grzybów początkowo występuje trawienie zewnątrzkomórkowe – grzyby do
środowiska zewnętrznego wydzielają enzymy trawienne, które rozkładają
wielkocząsteczkowe związki, następnie proste związki organiczne są przez
grzyba pochłaniane.
1 obustronnie korzystne – symbioza (np. mikoryza)
2 korzystne tylko dla grzybów - pasoźytnictwo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1- np. blaszki liściowe na brzegach opatrzone są sztywnymi ząbkami, na
górnej powierzchni liścia znajdują się gruczoły z enzymami
trawiennymi, pod wpływem dotyku liście składają się łapiąc owada.
2- Muchołówka żyje na glebach ubogich w sole mineralne, gł. Azot.
3- Rosiczka, dzbanecznik
A) A -n (bo gametofit), B- n (bo gameta), C – 2n (bo zygota), D – 2n (bo
sporofit)
B) 1 –zarodnia z zarodnikami, 2- rodnia z komórkami jajowymi, 3- młody
sporofit
C) w zarodni ma miejsce mejoza
D) Sens przemiany pokoleń: Rozmnażanie bezpłciowe przez zarodniki możliwość powstania dużej ilości nowych osobników. Rozmnażanie płciowe za
pomocą gamet – rekombinacja materiału genetycznego, co zwiększa
różnorodność puli genowej populacji.
a) gęste kępy ułatwiają utrzymanie wody między roślinami, co ułatwia jej
pobieranie przez listki
b) zwarte ułożenie roślin i utrzymywanie się wody pomiędzy nimi
powoduje , iż gamety męskie łatwiej mogą przeniknąć do rodni i
połączyć się z komórkami jajowymi
W palinologii stosuje się metodę analizy pyłkowej, dzięki temu można
odtwarzać obraz roślinności na danym obszarze w poszczególnych okresach
geologicznych. Pozwala to min. Na określenie klimatu danego okresu
geologicznego.
Magazynowanie jonów jabłczanowych i potasowych powoduje wzrost
potencjału osmotycznego komórki – komórka pobiera wodę z otoczenia,
wzrasta turgor komórek szparkowych, aparat szparkowy otwiera się.
Korzeń przedstawia schemat 2. Uzasadnienie – skórka z włośnikami, osobne
wiązki przewodzące łyka i drewna, obecność okolnicy (perycyklu) w walcu
osiowym.
A – plazmogamia
B – kariogamia
C – mejoza
D – jądra sprzężone
Download