ekosystem pola

advertisement
EKOSYSTEM
POLA UPRAWNEGO
Środowisko nieożywione i żyjące w nim organizmy
tworzą
EKOSYSTEM.
Organizmy są powiązane ze sobą zależnościami
pokarmowymi. Między przyrodą ożywioną i
nieożywioną krążą substancje. Przykładem
ekosystemu jest pole uprawne.
PODSTAWOWE ROŚLINY
UPRAWNE
•zboża
•warzywa
•rośliny pastewne
•rośliny oleiste
•rośliny włókniste
•drzewa i krzewy owocowe
pszenica
jęczmień
żyto
owies
pietruszka
brokuł
marchew
pomidor
kalarepa
kapusta
sałata
burak ćwikłowy
kukurydza
ziemniaki
koniczyna
lucerna
burak pastewny
rzepak
oliwki
soja
słonecznik
len
konopie
bawełna
agrest
jabłoń
wiśnia
porzeczka
grusza
SKŁADNIKI POKARMOWE
W ROŚLINACH
•skrobia – ziemniaki, zboża
•białko – fasola, groch, soja
•tłuszcze – rzepak, słonecznik
•witaminy – owoce, warzywa
ZALEŻNOŚCI POKARMOWE
ziemniak  stonka  bażant  lis
marchew  mszyca  biedronka  skowronek
pszenica  nornik  myszołów
PRZYSTOSOWANIA
DO ŚRODOWISKA
•ochronne ubarwienie
•obrona bierna – muszle, kolce
•nocny tryb życia
•dobry wzrok, węch, słuch, pazury, ostre zęby
u drapieżników
•kolce i jad u roślin
jaja skowronka
ropucha
zając
lis
dzik
jeż
ślimak
łasica
bocian
myszołów
PRZYCZYNY SKAŻENIA PLONÓW
•chemiczne środki ochrony roślin
•nawozy sztuczne
•spaliny samochodowe
•skażenia przemysłowe – ścieki, dymy, odpady stałe
PRODUKCJA ZDROWEJ
ŻYWNOŚCI
•wykorzystanie
•biologiczna walka
nieskażonych terenów
ze szkodnikami
czysta gleba
kuropatwy i bażanty zjadające
czysta woda
owady i ich larwy
czyste powietrze
kruszynki – owady niszczące larwy
•nawozy naturalne
motyli
obornik
wywary z pokrzyw
kompost
zamiast środków chemicznych
pokrzywa
oset
dzika róża
Rosnące na polu rośliny są pielęgnowane przez
człowieka. Zmienia on warunki środowiska
nawożeniem, podlewaniem, usuwaniem
niepotrzebnych roślin, walką ze szkodnikami.
Krążenie substancji na polu jest tylko częściowe,
ponieważ rolnicy zbierają i wywożą z pola plony.
Pole jest więc
EKOSYSTEMEM SZTUCZNYM.
autor: Grażyna Sztefka
zdjęcia: WIKIPEDIA
Download