Slide 1

advertisement
Wykonał:Damian Bartczuk
Kl.1a
Rośliny są fundamentalną częścią życia na Ziemi, bez
nich nie mogłaby istnieć większość innych form życia.
Rośliny są pierwotnymi producentami w większości
lądowych ekosystemów i stanowią podstawowe ogniwo
łańcucha pokarmowego. Dla wielu organizmów rośliny
stanowią źródło pokarmu.
Rośliny dostarczają nam: tlenu, pożywienia, włókien,
drewna, papieru, paliw, leków i barwników. Dla ok.
40% ludności świata drewno jest podstawowym
źródłem energii. Kształtują nasze
środowisko.Wpływają także na nasze środowisko
kulturowe ze względu na walory estetyczne,
krajobrazowe i znaczenie religijne.
Wkład roślin w życie człowieka jest ogromny. Rośliny
zapewniają nam naturalne pożywienie. Nasze
codzienne pokarmy, chodź nieraz nie zdajemy sobie
sprawy, że są pochodzenia roślinnego: chleb,
ziemniaki, ryż, kukurydza, warzywa, owoce i cukier
- są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej,
- biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód,
-wydzielają tlen podczas fotosyntezy
- stanowią białkowy pokarm dla człowieka
-są źródłem witamin, jodu, boru, miedzi, soli potasowych i
sodowych
Rośliny są również niezbędnym surowcem w
różnych gałęziach przemysłu. Znalazły
zastosowanie w papiernictwie, budownictwie i w
gospodarstwach domowych, gdzie wykorzystuje
się drewno. Również we włókiennictwie
wykorzystuje się m.in. len i bawełnę do produkcji
tkanin. W przemyśle farmaceutycznym dużo
leków i ziół produkowanych jest na bazie roślinnej.
Download