rośliny doniczkowe

advertisement
Karta pracy – Poznajemy zasady uprawy i pielęgnacji roślin
1 Zapisz przyczyny uprawy roślin doniczkowych.
Uprawiamy rośliny doniczkowe, ponieważ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2 Rozwiąż rebusy, aby otrzymać nazwy trzech roślin uprawianych w doniczkach jako przyprawy.
e
pa
r
………………………….
oa
ha
……………………………………………………………..
ołów
k
……………………………………………………………………......
.
3 Uzupełnij tabelę. Podpowiedzi nazw roślin znajdziesz w zadaniu 2.
Rośliny wykorzystywane jako przyprawy
Nazwa rośliny
Nazwa rośliny
Zapach
1
Smak
4 Korzystając z atlasu ozdobnych roślin doniczkowych, uzupełnij tabelę. Opisz w niej warunki
hodowli czterech wybranych roślin ozdobnych.
Nazwa rośliny
Oświetlenie
Podlewanie
2
Nawożenie
Download