Tkanki roślinne

advertisement
Tkanki roślinne
1. Podział tkanek
TWÓRCZE-
STAŁE
ZDOLNE DO PODZIAŁU
OKRYWAJĄCE
MIĘKISZOWE
PRZEWODZĄCE
WZMACNIAJĄCE
2. CHARAKTERYSTYKA TKANEK ROŚLINNYCH
Tkanka
Budowa
Funkcje
Położenie
INNE-ważne
Twórcza –
stożek wzrostu
Twórczamiazga
Między drewnem
a łykiem, wzdłuż
korzenia i łodygi
Tk. Okrywająca
• Skórka
Kutykula
Aparat
szparkowy
• Korek
Przetchlinki
Budowa:
a. Żywe ściśle przylegające do siebie komórki
b. Cienkościenne komórki z chloroplastami
c. Drobne cienkościenne komórki o dużych
jądrach
d. Różnokształtne, ściany nieprzylegające
e. Duże komórki z dużymi wakuolami
f. Ściśle ułożone martwe komórki
g. Duże komórki zawierające np. skrobię, tłuszcz
h. Duże komórki wypełnione powietrzem
FUNKCJE
a) zabezpieczenie przed utratą wody,
uszkodzeniami, umożliwia wymianę gazową
b) Wypełnienie wolnych przestrzeni
c) Proces fotosyntezy
d) Magazynowanie wody
e) Wzrost rośliny na długość- wzrost pierwotny
f) Gromadzenie substancji odżywczych
g) Przyrost rośliny na grubość- wzrost wtórny
h) Unoszenie rośliny w wodzie
WYSTĘPOWANIE
a) Stożek wzrostu korzenia, łodygi
b) Powierzchnia zdrewniałych łodyg i korzeni
c) Powierzchnia liści, łodygi i korzenia
d) Organy magazynujące np. bulwy, kłącza
e) Liście i łodygi pod górną powierzchnią
f) Wszystkich fragmentach rośliny, tj. łodygach,
korzeniach, owocach i in.
g) Organy roślin wodnych i bagiennych
h) Organy sukulentów (kaktusy, agawa, aloes)
Tkanka
Budowa
Funkcje
Miękiszowa
m. Asymilacyjny
m. Zasadniczy
m. Spichrzowy
m. Wodonośny
m. Powietrzny
Położenie
INNeważne
Tkanka
Budowa
Funkcje
Położenie
INNeważne
TKANKI PRZEWODZĄCE
DREWNO
martwa
ŁYKO
żywa
TKANKI WZMACNIAJĄCE
TWARDZICA
ZWARCICA
BUDOWA
a) Żywe wydłużone komórki z licznymi
otworami - rurki sitowe
b) Martwe komórki o silnie zgrubiałych ścianach
komórkowych
c) Żywe komórki o fragmentarycznie zgrubiałych
ścianach (np. w kątach)
d) Martwe, puste i wydłużone komórki naczynia/cewki
POŁOŻENIE
a) Ogonki liściowe, pod skórką łodygi
b) Wiązki przewodzące
c) Łupiny i pestki niektórych roślin
FUNKCJE
a) Transport wody i soli mineralnych
b) Ochrona przed rozerwaniem lub złamaniem
rośliny
c) Transport asymilatów- produktów procesu
fotosyntezy
Download
Study collections