Klucz odpowiedzi a/b

advertisement
Klucz odpowiedzi a/b
Świat roślin
Nr
zad.
Oczekiwana odpowiedź
Grupa A
Oczekiwana odpowiedź
Grupa B
1.
2.
3.
4.
5.
A
D
A
a) jabłka, b) śliwki, c) pestkowce
A – ochrania wnętrze rośliny
przed niekorzystnymi
warunkami tkanka
okrywająca
B – wodę i sole
mineralne
tkanka przewodząca
C – szybko rosnących, młodych
częściach rośliny
tkanka wzmacniająca
D – przetchlinki
tkanka okrywająca
B
C
C
a) czereśnie, b) śliwki, c) pestkowce
A – związki organiczne powstałe
w procesie fotosyntezy
tkanka przewodząca
B – wodę i sole mineralne
tkanka przewodząca
C – ochrania wnętrze rośliny przed
niekorzystnymi warunkami
tkanka okrywająca
D – w szybko rosnących, młodych
częściach rośliny
tkanka wzmacniająca
6.
strefa włośnikowa, strefa wydłużania
7.
8.
A
a) spichrzowy
b) czepny
c) spichrzowy
C
B, C
B
A – 2, B – 3, C – 1
obecność wody
prawidłowe – dolnej,
transpiracja, palisadowy,
unerwienie.
uczeń zaznacza i podpisuje części
(chwytniki, listki, łodyżka,
zarodnia), gametofit
strefa korzeni bocznych, strefa
wydłużania
B
a) marchew
b) bluszcz
c) storczyk
A
B, D
C
A – 1, B – 3, C – 2
obecność wody
prawidłowe – unerwienie,
transpiracja, palisadowy, dolnej.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
uczeń zaznacza i podpisuje części
(korzenie, kłącze, liście), sporofit
P, F, P, P
Połączenie się jąder dwóch gamet
powoduje powstanie zygoty.
Tworzy się z niej po licznych
podziałach zarodek. Znajdują się
w nim zawiązki pierwszych liści i
korzenia.
P, P, F, P
Zalążek z zarodkiem przekształca się
w nasienie. Z osłonki powstaje
łupina nasienna. Nasiona są
rozsiewane są przez wiatr i
zwierzęta.
A
B
Download