U kręgowców podobnie jak u roślin komórki łączą się w tkanki. To

advertisement
U kręgowców podobnie jak u roślin komórki łączą się w tkanki. To grupy komórek o podobnej budowie, funkcji oraz
przemianie materii. Tkanki łączą się w narządy.
Nabłonkowa(nabłonek):
Tkanka ta może mieć następujące kształty: płaski, sześcienny lub walcowaty. Jej komórki ściśle przylegają do siebie. W
zależności od tego ile warstw tworzą tkanki wyróżniamy: jednowarstwowe (występują tam gdzie zachodzi wchłanianie),
oraz wielowarstwową (występuje tam gdzie jesteśmy narażeni na uszkodzenia mechaniczne ze środowiska zewnętrznego).
Funkcje: Ochrona ciała przed uszkodzeniami mechanicznymi i wnikaniem drobnoustrojów; wchłanianie substancji
odżywczych oraz wody; wydzielanie łoju, potu, enzymów i śluzu; ob9ieranie wrażeń zmysłowych.
Łączna:
Dzielimy ją na tkankę chrzęstną, kostną, tłuszczową oraz krew czyli tkankę łączną płynną. Komórki poszczególnych tkanek
łącznych nie przylegają do siebie tak ściśle jak w nabłonku, ale są luźno porozrzucane w substancji międzykomórkowej.
Tkanka chrzęstna:
Składa się dużej ilości elastycznej substancji międzykomórkowej w której znajdują się tzw. jamki. W ich wnętrzu są komórki
chrzęstne. Tkanka ta jest odporna na uszkodzenia mechaniczne a szczególnie na rozciąganie. Wstępowanie: małżowina
uszna, przegroda nosowa, stawy oraz łączenia kości.
Tkanka kostna:
Tworzy ona szkielet. Jest ona bardzo twarda. Jej substancja międzykomórkowa składa się z włókien białkowych i związków
mineralnych. Komórki tej tkanki podobnie jak w nabłonku znajdują się w jamkach. Tkanka tłuszczowa: jej komórki są prawie
całkowicie złożone z dużej kropli tłuszczu. Jej zadaniem jest magazynowanie substancji odżywczych i odżywianie organizmu
podczas braku pokarmu.
Krew:
To płynna tkanka składa dająca się z osocza(woda, sole mineralne, cukry tłuszcze i witaminy), Krwinek białych czyli
leukocytów (obrona przed drobnoustrojami i mikroorganizmami), Krwinek czerwonych czyli erytrocytów ( są nośnikami
hemoglobiny która umożliwia transport O₂) i płytek krwi (uczestniczą w procesie krzepnięcia krwi dzięki czemu hamowany
jest wypływ krwi podczas uszkodzenia mechanicznego nabłonka).
Tkanka mięśniowa:
Komórki tej tkanki kurczą się i rozkurczają umożliwiając ruch ciała, oraz transport różnych substancji. Warunkują również
przebieg procesów takich jak odżywianie, oddychanie i wydalanie. Komórki tej tkanki nigdy nie występują pojedynczo.
Tkanka Φ(mięśniowa) gładka występuje w wielu miejscach organizmu między innymi w jelitach i żołądku. Dzięki temu
narządy te umożliwiają zmianę średnicy oraz transport pokarmu w przewodach pokarmowych. Tkanka Φ poprzecznie
prążkowana szkieletowa buduje głównie mięśnie kończyn, a w jej włóknach znajdują się dwa rodzaje białek występujących
na przemian. Pod mikroskopem wyglądają jak prążki z czego wywodzi się nazwa. Tkanka Φ poprzecznie prążkowana serca
składa się komórek tworzących przestrzenną sieć. Dzięki temu serce może zmieniać swoją objętość podczas skurczu.
Tkanka nerwowa:
Układ nerwowy kontroluje przebieg rozmaitych procesów zachodzących w organizmie człowieka. Układ ten tworzą komórki
zwane neuronami i są one otoczone przez komórki glejowe. Zespoły neuronów wraz z komórkami glejowymi pełnią
następujące funkcje: organizują i nadzorują procesy takie jak myślenie, ruch a nawet poruszanie się pokarmu w organizmie;
odbierają, przesyłają i analizują sygnały i wiadomości odebrane ze środowiska zewnętrznego.
Download