ZAGADNIENIA NA TEŚCIK WRZEŚNIOWY- BIOLOGIA

advertisement
ZAGADNIENIA NA TEŚCIK WRZEŚNIOWY- BIOLOGIA
- budowa i porównanie komórek: roślinnej, zwierzęcej, bakteryjnej i grzyba
- na czym polega metoda naukowa
- przygotowanie preparatu mikroskopowego
- podział świata żywego na królestwa, charakterystyka królestw
-jednostki klasyfikacji biologicznej
- samożywność i cudzożywność
- fotosynteza (zapis reakcji)
- trawienie wewnętrzne i zewnętrzne
- roślinożerność, drapieżnictwo, pasożytnictwo, saprobionty
-oddychanie tlenowe i beztlenowe (zapis reakcji)
- rozmnażanie płciowe (gonady, gamety, rozdzielnopłciowość, dymorfizm, zapłodnienie,
obojnactwo)
- rozmnażanie bezpłciowe (podział komórki, pączkowanie, zarodniki, fragmentacja
- czynności życiowe i znaczenie bakterii
- choroby bakteryjne (gruźlica, angina, zapalenie płuc)
-budowa wirusa
- choroby wirusowe (grypa, różyczka, ospa, żółtaczka, AIDS)
-podział i charakterystyka protistów: pierwotniaki, roślino podobne, śluzowce
- choroby wywoływane przez pierwotniaki: śpiączka afrykańska, rzęsistkowica,
toksoplazmoza
- glony ( brunatnice, zielenice, krasnorosty)
- znaczenie glonów
- grzyby i porosty (strzępka, plecha, zarodniki, owocnik, grzybnia, mikoryza)
- znaczenie grzybów: drożdże, kropidlak, grzyby jadalne, pleśnie
- choroby: grzybica, huba, buławinka
- co zyskuje i co daje grzyb i glon w poroście
- znaczenie skali porostowej
- tkanki roślinne
-budowa i funkcje korzenia, łodygi i liści
- modyfikacje korzenia, łodygi i liści
Download