Uploaded by User2684

5C Rozmnażanie płciowe 21.12.20 Biologia Word

advertisement
_5C_ 21.12.20_ Biologia_
Temat: Rozmnażanie płciowe. c.d.
1. Rozmnażanie - to
str.43- 45
czynność życiowa , która polega na
powiększaniu liczby osobników
danego gatunku.
- w wyniku rozmnażania powstają
osobniki potomne.
- rozmnażanie zapewnia przetrwanie
danego gatunku.
Rodzaje rozmnażania:
a) bezpłciowe
b) płciowe
 rozmnażanie bezpłciowe – odbywa się
bez komórek płciowych czyli komórek
rozrodczych tak zwanych – gamet !!!
np. podział komórki
 rozmnażanie płciowe – odbywa się przy
udziale komórek płciowych czyli komórek
rozrodczych tak zwanych – gamet !!!
tzn., że do rozmnażania płciowego
są potrzebne komórki płciowe = rozrodcze
czyli gamety .
str. 45
U człowieka do rozmnażania płciowego
potrzebne są dwa osobniki rodzicielskie,
które wytwarzają komórki płciowe =
rozrodcze = gamety.
 Gameta żeńska – komórka jajowa.
 Gameta męska- plemnik.
Gamety : męska i żeńska.
 męska – plemnik
 żeńska – komórka jajowa
Komórki te różnią się wyglądem kształtem i wielkością oraz zdolnością
ruchu.
 komórka jajowa – nie porusza się .
 plemnik – porusza się.
tzn. ma zdolność ruchu, dzięki
posiadaniu witki.
Komórka jajowa – jest kulista i
dużo większa od plemnika.
Plemnik – ma kształt wydłużony i
jest o wiele mniejszy od komórki
jajowej.
Schemat przedstawia proces zapłodnienia:
I. Rozmnażanie płciowe :
 Komórka męska czyli plemnik łączy się
z komórką żeńską czyli komórką
jajową – jest to zapłodnienie.
 Zapłodnienie – to połączenie plemnika
z komórką jajową.
 W wyniku zapłodnienia powstaje zygota
 Zygota to inaczej zapłodniona komórka
jajowa.
 Z zygoty rozwija się zarodek.
 Z zarodka rozwija się przyszły organizm
potomny.
Rodzaje zapłodnienia: str. 46
a. zewnętrzne – zachodzi poza
organizmem np. w wodzie
Komórki rozrodcze = płciowe = gamety
łączą się ze sobą w wodzie.
Zwierzęta wodne np. żaba – samica składa
jaja w wodzie tzw. skrzek , które samiec
polewa tzw. mleczkiem, zawierającym
plemniki czyli gamety męskie.
b. wewnętrzne - zachodzi wewnątrz
organizmu osobnika żeńskiego!!!
W przypadku zwierząt lądowych plemniki muszą się dostać do komórki
jajowej aby się z nią połączyć.
Komórka jajowa - znajduje się we wnętrzu
organizmu – osobnika żeńskiego.
U niektórych zwierząt np. ssaków, osobnik
męski posiada specjalny narząd
kopulacyjny , który służy do wprowadzenia
plemników do wnętrza organizmu –
osobnika żeńskiego.
 Rozmnażanie płciowe występuje też u
roślin np. u mchu
Gametofit – u mchu = pokolenie
płciowe.
II. Rozmnażanie bezpłciowe:
- w wyniku rozmnażanie bezpłciowego z
jednego osobnika rodzicielskiego powstają
osobniki potomne, które maja takie same
cechy jak osobnik rodzicielski.
Wyróżniamy :
 podział komórki - organizmy
jednokomórkowe np. bakterie.
pantofelek, chlorella, pierwotek.
 tworzenie zarodników np. grzyb
kropidlak, pędzlak, mech płonnik,
paproć zwyczajna.
 zarodniki- to specjalne komórki,
które służą do rozmnażania
bezpłciowego, przenoszone są przez
wiatr, gdy upadną na miejsce
odpowiednie do ich rozwoju
wyrasta z nich organizm.
- zarodniki- to specjalne komórki, które
Zarodniki - na spodniej stronie liścia
paproci.
 fragmentacja ciała – rozpad ciał na
mniejsze części np. plecha
porostów
 pączkowanie – powstają
uwypuklenia tzw. pączki na osobniku
rodzicielskim , które rosną np.
drożdże – grzyby jednokomórkowe,
stułbia pospolita – parzydełkowiec.
 tworzenie rozłogów np. u traw,
poziomki czy truskawki
rozłogi – to pędy nadziemne lub
podziemne wytwarzane przez
rośliny.
Download