Organy wegetatywne

advertisement
Organy wegetatywne
roślin
korzeń
liście
łodyga
Opracowała: Aldona Kotlenga
Systemy korzeniowe
System korzeniowy intensywny, np. u traw
głębokość do 20 -200 cm
łączna długość do 2-3 km
System korzeniowy ekstensywny
rośliny drzewiaste
sklerofity
np. tamaryszek
System korzeniowy powierzchniowy
Budowa zewnętrzna korzenia
Strefa włośnikowa
pobieranie wody i
różnicowanie się komórek
Strefa wzrostu
wzrost wydłużeniowy
Strefa podziałów
merystem wierzchołkowy
okryty czapeczką
Przekrój podłużny korzenia
Komórki skórki wytwarzające
włośniki oraz różnicowanie
się innych tkanek
Komórki korzenie
rosnące na długość
Komórki merystemu
podziały mitotyczne
Komórki czapeczki
tkanka miękiszowa
Włośniki korzeniowe
Schemat przekroju poprzecznego korzenia
epiblema
Budowa pierwotna korzenia
wzrost korzenia na długość
Budowa pierwotna korzenia
Zakładanie się budowy wtórnej
wzrost korzenia na szerokość
miazga
drewno
pierwotne
łyko
pierwotne
Budowa wtórna korzenia
wzrost na szerokość
Rola PERYCYKLU
(OKOLNICY = PERYKAMBIUM)
nagonasienne, okrytonasienne
• daje początek korzeniom bocznym
• wytwarza kambium waskularne
(kambium wiązkowe) u roślin z
przyrostem wtórnym
• wytwarza felogen
WALEC OSIOWY W KORZENIU
O BUDOWIE PIERWOTNEJ
Budowa wtórna korzenia
Podstawowe funkcje korzenia
mechaniczna
fizjologiczna
Utrzymanie rośliny
w podłożu
dzięki licznym korzeniom
w systemie
Pobieranie wody
z solami mineralnymi
za pomocą włośników z
zwiększających
powierzchnię
wchłaniania
Modyfikacje korzeni
Korzenie ssawki
(haustoria) u jemioły
Modyfikacje korzeni
Korzenie czepne
u bluszczu pospolitego
Modyfikacje korzeni
Korzeń spichrzowy
marchwi
Modyfikacje korzeni
Korzenie
podporowe
u namorzynów
Modyfikacje korzeni
Korzenie oddechowe (pneumatofory) u namorzynów
Modyfikacje korzeni
Modyfikacje korzeni
Korzenie oddechowe (pneumatofory) u cypryśnika błotnego
Korzenie powietrzne figowca
• występują
głównie u
epifitów, np.
storczyków,
• pobierają parę
wodną z
powietrza,
• pokryte
welamenem
gromadzącym
wodę,
Modyfikacje korzeni
Bulwy korzeniowe
u dalii
Łodyga – budowa zewnętrzna
zawiązek pąka bocznego
pąk szczytowy ,zawiera merystem
wierzchołkowy, który powoduje
wzrost na długość
międzywęźle
węzeł, zgrubienie, z którego
wyrastają liście i pąki boczne
Główne funkcje łodygi
transport wody w górę rośliny
transport asymilatów
w górę i w dół rośliny
rusztowanie dla liści,
kwiatów i owoców
Budowa pierwotna łodygi dwuliściennych
(wzrost na długość)
skórka
tkanka okrywająca
łyko
część sitowa wiązki
drewno
część naczyniowa wiązki
rdzeń
kora pierwotna
tkanka miękiszowa
miazga (kambium)
tkanka twórcza
Wiązka przewodząca dwuliściennych
kolateralna otwarta
sklerenchyma
tkanka wzmacniająca
łyko
część sitowa wiązki
miazga (kambium)
tkanka twórcza
drewno
część naczyniowa wiązki
miękisz zasadniczy
Budowa pierwotna łodygi jednoliściennych
(wzrost na długość)
skórka
tkanka okrywająca
łyko
część sitowa wiązki
drewno
część naczyniowa wiązki
Wiązka przewodząca jednoliściennych
kolateralna zamknięta
sklerenchyma
łyko
część sitowa wiązki
drewno
część naczyniowa wiązki
miękisz zasadniczy
Przekrój poprzeczny
przez łodygę kukurydzy
Budowa wtórna łodygi
dwuliściennych
przyrost łodygi na grubość
Budowa wtórna łodygi
dwuliściennych
Budowa pierwotna łodygi
jedno- i dwuliściennych
Przekrój poprzeczny
przez pień drzewa
Słoje przyrostów rocznych drewna
w klimacie umiarkowanym
jasne drewno +
ciemne drewno =
przyrost roczny
Łodyga spichrzowa
• gromadzi
materiał
zapasowy,
• umożliwia
przetrwanie,
• zawiera miękisz
spichrzowy
• łodyga kaktusów
• łodyga kalarepy.
Łodyga
magazynująca
wodę u
Pachypodium
Łodyga spichrzowa buraka
Cebula
• silnie skrócony pęd
podziemny,
Cebula zwyczajna
liście łuskowate
liście spichrzowe
skrócona łodyga (piętka)
korzenie przybyszowe
Pęd i kwiatostan cebuli zwyczajnej
Gałęziak
• spłaszczona
łodyga
z miękiszem
asymilacyjnym,
• zastępuje liście,
• opuncja,
• szparagi.
Rozłogi
• wydłużone pędy,
• służą do
rozmnażania
wegetatywnego,
• zakorzeniają się
w węźle i tworzą
nową roślinę,
• poziomki.
Rozłogi jastrzębca kosmaczka
Rozłogi truskawki
Ciernie pochodzenia pędowego
• szydłowate,
ostre wyrostki,
• chronią przed
roślinożercami,
• typowe dla
kserofitów,
• głóg,
• tarnina.
Źdźbło
• zielna łodyga
roślin z rodziny
wiechlinowatych
(trawy),
• ma puste
międzywęźla i
pełne węzły (tzw.
kolanka),
Źdźbło żyta
Wąsy pochodzenia pędowego
• cienkie organy
czepne,
• pod wpływem
bodźca
mechanicznego
owijają się wokół
podpór
(tigmotropizm,
haptotropizm)
• winorośl.
Kłącze
Kłącza perzu
Kłącza kosaćca
• podziemna,
często
wydłużona
łodyga bylin,
• Służy do
rozmnażania
wegetatywnego i
gromadzi
materiały
zapasowe
• perz, grążel.
Jadalne kłącze pałki
wąskolistnej
Bulwy pochodzenia pędowego
Ziemniak jadalny
Solanum tuberosum
pochodzi z Am. Pd
Pomnik
ziemniaka
w
Biesiekierzu
Pędy pułapkowe
Pływacz zwyczajny
Wodna roślina
owadożerna
Liście powstają z zawiązków liściowych
merystemu wierzchołkowego łodygi
Różnobarwne liście Koleusa Blumego
Rodzaje liści w ontogenezie roślin
liścienie (l. zarodkowe)
liście młodociane
liście właściwe
liście przykwiatostanowe podsadki
liście przykwiatowe przysadki
liście łuskowate
liście zmodyfikowane
Typy ulistnienia
skrętoległe
naprzeciwległe
okółkowe
Typy ulistnienia
różyczkowe
naprzemianległe
Sposoby osadzenia liści
liście ogonkowe
liście pochwiaste
Typy blaszki liściowej
liście złożone
pierzastozłożone
liście pojedyncze
dłoniastozłożone
Nerwacja liści
siatkowata
Nerwacja liści
a) pierzasta
b) siatkowata
d) dłoniasta
c) równoległa
e) wachlarzowata
Przekrój przez blaszkę liściową
Przekrój przez liść rośliny wodnej
Przekrój przez liść rośliny wodnej
Rozmnóżki liściowe
płodolist
Liście pułapkowe roślin
owadożernych
Rosiczka
okrągłolistna
Liście pułapkowe roślin
owadożernych
Dzbanecznik
Muchołówka
Modyfikacje liści – ciernie i kolce
Ciernie
przylistkowe
robinii akacjowej
Kolce róży
gęstokolczastej
Wąsy pochodzenia liściowego
Groch zwyczajny
rozwinięte przylistki
blaszka liściowa
przekształcona
w wąs czepny
Cierń przylistkowy
Robinia akacjowa
Cierń liściowy
Berberys
Liście spichrzowe
Cebuli jadalnej
Aloesu
Liście sklerofitów
Oleander
C. kutikula
E. wielowarstwowa
skórka
P. miękisz
S. aparaty
H. włoski
Liść sklerofita - oleandra
Liść sklerofita - oleandra
Nerium oleander - sklerofit
Opadanie liści
Zwijanie liści u roślin
A
A. komórki
zawiasowe
Heterofilia
różnopostaciowość liści
Jaskier różnolistny
Strzałka wodna
Salwinia
Owłosienie liści - kutner
Kocanka piaskowa
Dziewanna drobnokwiatowa
Przekrój przez igłę sosny
Download